Công văn 4841/VPCP-KTN

Công văn 4841/VPCP-KTN năm 2016 về tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4841/VPCP-KTN lập thẩm định quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4841/VPCP-KTN
V/v tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
- Bộ Xây dựng.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (văn bản số 1663/UBND-KT ngày 02 tháng 6 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng tổ chức việc lập, thẩm định và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La theo quy định hiện hành, bảo đảm chất lượng và tiến độ đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Bộ Xây dựng và các cơ quan, tổ chức biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, VH, TT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4841/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4841/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2016
Ngày hiệu lực16/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4841/VPCP-KTN lập thẩm định quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4841/VPCP-KTN lập thẩm định quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4841/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành16/06/2016
        Ngày hiệu lực16/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4841/VPCP-KTN lập thẩm định quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4841/VPCP-KTN lập thẩm định quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 2016

              • 16/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực