Công văn 485/CCTTHC

Công văn 485/CCTTHC về bảo đảm hoàn thành giai đoạn rà soát đúng tiến độ và chất lượng do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 485/CCTTHC bảo đảm hoàn thành giai đoạn rà soát đúng tiến độ chất lượng


TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 485/CCTTHC
V/v bảo đảm hoàn thành giai đoạn rà soát đúng tiến độ và chất lượng

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội.

 

Để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng chỉ tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương và xem xét, đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu được giao, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Tổ công tác chuyên trách) đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo triển khai những công việc cụ thể dưới đây:

1. Yêu cầu Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chất lượng rà soát, khối lượng công việc phải hoàn thành đề xuất số lượng và nhân sự cụ thể thuộc các đơn vị được giao nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính về làm việc tập trung tại Tổ công tác thực hiện đề án 30 trong thời gian 01 tháng để cùng với các chuyên gia và thành viên của Tổ công tác thực hiện đề án 30 hoàn chỉnh phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành, địa phương, trình lãnh đạo bộ, ngành, địa phương xem xét, thông qua.

2. Đối với các bộ, ngành, yêu cầu Tổ công tác thực hiện đề án 30 trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc ban hành quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành kèm theo báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, các biểu mẫu rà soát (2, 2a, 2b) đã được điền đầy đủ thông tin theo đúng ví dụ hướng dẫn kèm theo Công văn 424/CCTTHC ngày 30 tháng 11 năm 2009 và báo cáo kết quả tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành gửi về Tổ công tác chuyên trách trong ngày 28 tháng 02 năm 2010.

Việc tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của từng bộ, ngành đề nghị giao Tổ công tác thực hiện đề án 30 chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách.

Yêu cầu các đơn vị chức năng hoàn tất thủ tục cử 05 cán bộ là thành viên chuyên trách của Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, ngành về làm việc biệt phái tại Tổ công tác chuyên trách từ ngày 01 tháng 3 năm 2010 cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2010; trang bị máy tính xách tay cho các cán bộ này theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9264/VPCP-TCCV ngày 29 tháng 12 năm 2009.

3. Đối với các địa phương, yêu cầu Tổ công tác thực hiện đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý được thực hiện tại 3 cấp chính quyền kèm theo báo cáo tổng hợp kết quả rà soát và các biểu mẫu rà soát (2, 2a, 2b) đã được điền đầy đủ thông tin theo đúng ví dụ hướng dẫn kèm theo công văn 424/CCTTHC ngày 30 tháng 11 năm 2009 gửi về Tổ công tác chuyên trách trong ngày 28 tháng 2 năm 2010. Mỗi sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã có một báo cáo tổng hợp kết quả rà soát riêng.

Tổ công tác thực hiện đề án 30, phối hợp với các đơn vị chức năng thực thi ngay các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp đã được quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua. Việc soạn thảo các văn bản thực thi đề nghị áp dụng kỹ thuật 1 văn bản sửa nhiều văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2 của Đề án 30 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, CCTTHC (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 485/CCTTHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu485/CCTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2009
Ngày hiệu lực31/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 485/CCTTHC bảo đảm hoàn thành giai đoạn rà soát đúng tiến độ chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 485/CCTTHC bảo đảm hoàn thành giai đoạn rà soát đúng tiến độ chất lượng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu485/CCTTHC
        Cơ quan ban hànhTổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành31/12/2009
        Ngày hiệu lực31/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 485/CCTTHC bảo đảm hoàn thành giai đoạn rà soát đúng tiến độ chất lượng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 485/CCTTHC bảo đảm hoàn thành giai đoạn rà soát đúng tiến độ chất lượng

           • 31/12/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực