Công văn 4854/TCT-CS

Công văn 4854/TCT-CS năm 2017 về áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4854/TCT-CS 2017 áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4854/TCT-CS
V/v trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau.

Trả lời công văn số 1210/CT-KTrT ngày 04/08/2017 của Cục thuế tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn về áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty TNHH Liêm Duyên Hải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5, Điều 19, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định :

"5. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 và các Khoản 1, 2 và 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, trừ các trường hợp sau:

a. Dự án đầu tư hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b. Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).

Dự án đầu mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu hoặc Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới thì hồ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Cục thuế xác định Dự án đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Trẹm của Công ty TNHH Liêm Duyên Hải được ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2014 là dự án độc lập, không liên quan đến dự án trước đó (Dự án đầu tư xây dựng cầu treo dân sinh Rạch Ráng qua sông ông Đốc) và không thuộc trường hợp nêu tại Khoản 5.a, Khoản 5.b, Điều 19, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế tỉnh Cà Mau tại công văn số 1210/CT-KTrT ngày 04/08/2017 là Dự án đầu tư mới.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Cà Mau căn cứ các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật và điều kiện thực tế đáp ứng của đơn vị để xử lý phù hợp thực tế phát sinh và quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (TCT);

- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Quý Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4854/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4854/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4854/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4854/TCT-CS 2017 áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4854/TCT-CS 2017 áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4854/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4854/TCT-CS 2017 áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4854/TCT-CS 2017 áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

            • 19/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực