Công văn 4855/TCT-CS

Công văn 4855/TCT-CS năm 2017 vướng mắc về hóa đơn của Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4855/TCT-CS 2017 nghiên cứu áp dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa cung ứng dịch vụ


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4855/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 41802/CT-TTHT ngày 20/6/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về vướng mắc về hóa đơn của Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 3/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT;

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về lập hóa đơn;

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo trình bày của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 41802/CT-TTHT ngày 20/6/2017, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội nghiên cứu các hướng dẫn nêu trên đ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thng nhất, trường hợp Công ty c phần chứng khoán Phố Wall cung cấp dịch vụ thường xuyên, liên tục cho nhiều khách hàng, Công ty nghiên cứu áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Web
site TCT;
- Lưu: VT, CS(3b)
;10

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4855/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4855/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4855/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4855/TCT-CS 2017 nghiên cứu áp dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa cung ứng dịch vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4855/TCT-CS 2017 nghiên cứu áp dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa cung ứng dịch vụ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4855/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4855/TCT-CS 2017 nghiên cứu áp dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4855/TCT-CS 2017 nghiên cứu áp dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

            • 19/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực