Công văn 4856/LĐTBXH-PC

Công văn 4856/LĐTBXH-PC năm 2017 về đôn đốc góp ý dự thảo Báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4856/LĐTBXH-PC 2017 góp ý dự thảo Báo cáo quốc gia về Công ước Liên hợp quốc


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4856/LĐTBXH-PC
V/v đôn đốc góp ý dự thảo Báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: …………………………………

Thực hiện Kế hoạch xây dựng Báo cáo quốc gia ghép lần 5 và 6 về tình hình thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và chuyên gia trong lĩnh vực trẻ em xây dựng dự thảo Báo cáo quốc gia này.

Ngày 27/10/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4504/LĐTBXH-PC gửi quý cơ quan về việc đề nghị góp ý dự thảo Báo cáo quốc gia trên. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi của quý cơ quan.

Để chuẩn bị cho việc trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo quốc gia, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Báo cáo quốc gia trên (đã được gửi kèm theo Công văn số 4504/LĐTBXH-PC ngày 27/10/2017) và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 27/11/2017 đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Hà Đình Bốn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4856/LĐTBXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4856/LĐTBXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4856/LĐTBXH-PC 2017 góp ý dự thảo Báo cáo quốc gia về Công ước Liên hợp quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4856/LĐTBXH-PC 2017 góp ý dự thảo Báo cáo quốc gia về Công ước Liên hợp quốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4856/LĐTBXH-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHà Đình Bốn
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực20/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4856/LĐTBXH-PC 2017 góp ý dự thảo Báo cáo quốc gia về Công ước Liên hợp quốc

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4856/LĐTBXH-PC 2017 góp ý dự thảo Báo cáo quốc gia về Công ước Liên hợp quốc

              • 20/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực