Công văn 4856/TCHQ-TXNK

Công văn 4856/TCHQ-TXNK năm 2013 quyết toán hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4856/TCHQ-TXNK năm 2013 quyết toán hàng hóa hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4856/TCHQ-TXNK
V/v quyết toán hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2239/HQBRVT-TXNK ngày 09/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đính kèm) về việc phối hợp quyết toán, thanh khoản đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí nhập khẩu hàng hóa trước ngày đăng ký Danh mục miễn thuế để phục vụ dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí nhập khẩu vật tư, thiết bị để phục vụ dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước trước ngày đăng ký Danh mục miễn thuế, Bộ Tài chính đã có công văn số 113/BTC-TCHQ ngày 04/01/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3469/TCHQ-TXNK ngày 24/6/2013 hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay theo báo cáo tại công văn số 2239/HQBRVT-TXNK nêu trên thì Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa nhận được thông tin phối hợp của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, quyết toán, thanh khoản đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước quy định hiện hành theo hướng dẫn tại công văn số 113/BTC-TCHQ nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan BR-VT (thay trả lời);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4856/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4856/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2013
Ngày hiệu lực20/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4856/TCHQ-TXNK năm 2013 quyết toán hàng hóa hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4856/TCHQ-TXNK năm 2013 quyết toán hàng hóa hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4856/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành20/08/2013
        Ngày hiệu lực20/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4856/TCHQ-TXNK năm 2013 quyết toán hàng hóa hải quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4856/TCHQ-TXNK năm 2013 quyết toán hàng hóa hải quan

           • 20/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực