Công văn 486/TCT-CS

Công văn số 486/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với công trình xây dựng cơ bản có nguồn đóng góp của nhân dân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 486/TCT-CS chính sách thuế công trình xây dựng cơ bản có nguồn đóng góp của nhân dân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 486/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với công trình XDCB có nguồn đóng góp của nhân dân 

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 504/CT-KK&KTT ngày 07/09/2007 của Cục thuế tỉnh Yên Bái về chính sách thuế đối với công trình XDCB, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.15 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được Nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình” không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp nhà thầu ký hợp đồng với chủ đầu tư thi công công trình xây dựng cơ bản, sử dụng bằng nguồn vốn vay WB, vốn đóng góp của nhân dân và vốn hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước nhưng chủ yếu cơ cấu vốn vay của WB (chiếm tỷ trọng 90% tổng vốn đầu tư); đối với công trình sửa chữa thường xuyên đường bộ do Ngân sách Nhà nước cấp phát 100% vốn thì hoạt động xây dựng công trình trên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Khi công trình hoàn thành bàn giao thì nhà thầu phải lập hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư ghi tổng giá trị công trình tại thời điểm bàn giao với thuế suất GTGT 10%. Trường hợp công trình đã được nghiệm thu, quyết toán thì xử lý như sau:

- Đối với phần khối lượng do dân tự làm sử dụng nhân công, vật tư, vật liệu khai thác tại chỗ, khối lượng của những hạng mục công trình sử dụng kinh phí đóng góp của nhân dân được lập dự toán riêng, không được chủ đầu tư thanh toán phần thuế GTGT thì không thực hiện truy thu.

- Đối với công trình sửa chữa thường xuyên đường bộ do Ngân sách Nhà nước cấp phát 100% vốn, khi lập dự toán chủ đầu tư không lập dự toán cho phần thuế GTGT đầu ra thì không truy thu thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện công trình.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Yên Bái biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế; Vụ Chính sách thuế; Vụ Ngân sách nhà nước; Vụ Tài chính đối ngoại;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 486/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu486/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2008
Ngày hiệu lực16/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 486/TCT-CS chính sách thuế công trình xây dựng cơ bản có nguồn đóng góp của nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 486/TCT-CS chính sách thuế công trình xây dựng cơ bản có nguồn đóng góp của nhân dân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu486/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành16/01/2008
        Ngày hiệu lực16/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 486/TCT-CS chính sách thuế công trình xây dựng cơ bản có nguồn đóng góp của nhân dân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 486/TCT-CS chính sách thuế công trình xây dựng cơ bản có nguồn đóng góp của nhân dân

           • 16/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực