Công văn 4867/VPCP-KTTH

Công văn 4867/VPCP-KTTH năm 2016 về mua tạm trữ muối niên vụ 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4867/VPCP-KTTH mua tạm trữ muối niên vụ 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4867/VPCP-KTTH
V/v mua tạm trữ muối niên vụ 2016

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 4185/TTr-BNN-CB ngày 24 tháng 5 năm 2016 và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Công Thương (văn bản số 5154/BCT-TTTN ngày 09 tháng 6 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4587/BKHĐT-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2016), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 4356/NHNN-TD ngày 10 tháng 6 năm 2016) về việc mua tạm trữ muối niên vụ 2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chỉ đạo Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc thực hiện nhiệm vụ mua tạm trữ muối niên vụ 2016 của diêm dân, bảo đảm việc mua tạm trữ có tính đến sản lượng muối của từng địa phương và ưu tiên mua tạm trữ tại địa phương có muối tồn đọng lớn.

2. Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc sử dụng nguồn vốn nhà nước tại Công ty mẹ (trong đó có số dư Quỹ dự phòng tài chính tại thời điểm 31/12/2013) để thực hiện nhiệm vụ mua tạm trữ muối niên vụ 2016. Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc có thể trực tiếp mua hoặc giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp thành viên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chức năng kinh doanh muối thực hiện nhiệm vụ tạm trữ muối từ nguồn vốn nhà nước nêu trên. Việc mua tạm trữ muối thực hiện theo cơ chế thị trường và đảm bảo mục tiêu bình ổn giá muối trên thị trường, giúp cho người sản xuất tiêu thụ muối với giá có lợi. Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tự chịu trách nhiệm về tiêu thụ, hiệu quả kinh doanh và có trách nhiệm hoàn trả lại nguồn vốn nhà nước dùng để sử dụng vào mục tiêu dự trữ lưu thông sau khi tiêu thụ xong lượng muối tạm trữ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sản xuất muối kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua muối tạm trữ; chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất hóa chất ưu tiên sử dụng muối sản xuất trong nước nếu đáp ứng được yêu cầu chất lượng cho sản xuất hóa chất và giá cả không quá cao so với muối nhập khẩu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4867/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4867/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2016
Ngày hiệu lực16/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4867/VPCP-KTTH mua tạm trữ muối niên vụ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4867/VPCP-KTTH mua tạm trữ muối niên vụ 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4867/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành16/06/2016
        Ngày hiệu lực16/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4867/VPCP-KTTH mua tạm trữ muối niên vụ 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4867/VPCP-KTTH mua tạm trữ muối niên vụ 2016

              • 16/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực