Công văn 487/GSQL-GQ1

Công văn 487/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh thuộc Phụ lục Cites do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 487/GSQL-GQ1 2018 kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh thuộc Phụ lục Cites


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/GSQL-GQ1
V/v kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh thuộc Phụ lục Cites

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 16/CTVN-ĐVHD ngày 18/01/2018 của Cơ quan quản lý Cites Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh. Tại công văn, Cơ quan quản lý Cites Việt Nam nêu rõ: “Gần đây, một số tổ chức, cá nhân nhập khẩu và buôn bán, tiêu thụ nhiều loài thủy sản quý, hiếm, trong đó có loài các tra dầu Pangasianodon gigas thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp - Nghiêm cấm buôn bán quốc tế vì mục đích thương mại”.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan sao gửi công văn số 16/CTVN-ĐVHD nêu trên đến các đơn vị để quán triệt và nghiên cứu thực hiện, đồng thời chỉ đạo các Chi cục Hải quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, thực hiện đúng chính sách quản lý xuất nhập khẩu đối với các loài thủy sinh thuộc các Phụ lục Cites theo quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Trường hợp phát hiện các vụ vi phạm liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu các loài động vật, thực vật thuộc các Phụ lục Cites thì kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn để xử lý theo quy định, đồng thời có báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết./.

(Gửi kèm công văn số 16/CTVN-ĐVHD ngày 18/01/2018 của Cơ quan quản lý Cites Việt Nam)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Cơ quan Cites Việt Nam (để p/h);
- Cục Điều tra ch
ng buôn lậu (để p/h);
- Vụ Thanh tra kiểm tra (để p/h);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để p/h)
- Lưu: VT, GSQL-GQ1 (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Thuộc tính Công văn 487/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu487/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2018
Ngày hiệu lực13/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 487/GSQL-GQ1 2018 kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh thuộc Phụ lục Cites


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 487/GSQL-GQ1 2018 kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh thuộc Phụ lục Cites
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu487/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành13/02/2018
        Ngày hiệu lực13/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 487/GSQL-GQ1 2018 kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh thuộc Phụ lục Cites

           Lịch sử hiệu lực Công văn 487/GSQL-GQ1 2018 kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh thuộc Phụ lục Cites

           • 13/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực