Công văn 4870/TCHQ-GSQL

Công văn 4870/TCHQ-GSQL năm 2018 về thông báo mẫu chữ ký mới cập nhật cho C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4870/TCHQ-GSQL 2018 thông báo mẫu chữ ký mới cập nhật cho C/O mẫu E


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4870/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu chữ ký mới cập nhật cho C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo thông báo của Ban Thư ký ASEAN, Tổng cục Hải quan sao gửi danh sách tên; mẫu chữ ký và mẫu dấu cập nhật của các cán bộ có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của 39 Phòng cấp của Hải quan Trung Quốc. Danh sách này thay thế các Danh sách đã được thông báo tại công văn số 4670/TCHQ-GSQL, ngày 13/7/2017.

Tài liệu được in thành đĩa CD gửi kèm theo công văn này và có hiệu lực từ 20/8/2018.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Cục KTSTQ (để ph/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4870/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4870/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2018
Ngày hiệu lực20/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4870/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 4870/TCHQ-GSQL 2018 thông báo mẫu chữ ký mới cập nhật cho C/O mẫu E


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4870/TCHQ-GSQL 2018 thông báo mẫu chữ ký mới cập nhật cho C/O mẫu E
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4870/TCHQ-GSQL
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNgô Minh Hải
       Ngày ban hành20/08/2018
       Ngày hiệu lực20/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4870/TCHQ-GSQL 2018 thông báo mẫu chữ ký mới cập nhật cho C/O mẫu E

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4870/TCHQ-GSQL 2018 thông báo mẫu chữ ký mới cập nhật cho C/O mẫu E