Công văn 4878/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 4878/BGDĐT-CTHSSV năm 2015 về đề nghị báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4878/BGDĐT-CTHSSV đề nghị báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4878/BGDĐT-CTHSSV
V/v đề nghị báo cáo việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 19/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2324/2014/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 76/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan: Tổ chức nghiên cứu, tích hợp các chính sách hiện hành thành hệ thống chính sách đáp ứng yêu cầu thiết yếu tối thiu của người nghèo, người cận nghèo về giáo dục - đào tạo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành các Quyết định.

Để có căn cứ xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở giáo dục và đào tạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh tại địa phương trong thời gian qua. Nội dung báo cáo bao gồm:

1. Báo cáo việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, các chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại các Quyết định 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010, Quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 và Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tưng Chính phủ (báo cáo đề nghị nêu rõ: số lượng học sinh được hưởng chính sách trong từ 2010 đến nay chi tiết theo cấp học, đối tượng, các khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị).

2. Báo cáo số lượng trẻ mẫu giáo được hưởng chính sách theo các Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 9/02/2010, Quyết định 60/2011/QĐ-TTg 26/10/2011 và Quyết định 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2014-2015 (báo cáo đề nghị nêu rõ: số lượng học sinh được hưởng các chính sách chia theo nhóm đối tượng, khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung các chính sách).

Báo cáo của các Sở giáo dục và đào tạo đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2015 (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) và gửi file về địa chỉ email: btdung@moet.edu.vn.

Chi tiết xin liên hệ: đ/c Bùi Tiến Dũng, chuyên viên Vụ Công tác học sinh, sinh viên, ĐT: 04-3.694916, 0913459858.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4878/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4878/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2015
Ngày hiệu lực22/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4878/BGDĐT-CTHSSV đề nghị báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4878/BGDĐT-CTHSSV đề nghị báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4878/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgũ Duy Anh
        Ngày ban hành22/09/2015
        Ngày hiệu lực22/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4878/BGDĐT-CTHSSV đề nghị báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4878/BGDĐT-CTHSSV đề nghị báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh

           • 22/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực