Công văn 4880/TCT-CS

Công văn số 4880/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4880/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng GTGT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4880/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty liên doanh Hồng Thái-SIT Việt Nam.

Trả lời công văn số 37/CV-HTS ngày 21/9/2007 của Công ty liên doanh Hồng Thái-SIT Việt Nam về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mới đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra, nếu thời gian đầu tư từ một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo từng quý “.

Tại Điểm 4 Mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định: “Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết” thuộc đối tượng được xét hoàn thuế GTGT.

Tại Mục IV phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC quy định: “Cơ sở kinh doanh sáp nhập hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cơ sở cũng phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước ''...

Trường hợp Công ty liên doanh Hồng Thái-SIT Việt Nam đầu tư xây dựng khu liên hợp khách sạn-siêu thị-thể thao-thương mại-chung cư tại thị xã Cửa Lò đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, do bên nước ngoài không tiếp tục đầu tư như đã cam kết nên Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã chấm dứt hoạt động trước thời hạn và thu hồi giấy phép của Công ty liên doanh; khi kiểm tra trong quá trình hoạt động của Công ty liên doanh đã xác định có phát sinh số thuế GTGT đầu vào, chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra, căn cứ theo quy định trên thì Công ty được hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định. Công ty thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể.

Trường hợp Công ty đã giải thể thì phải có quyết định thành lập Ban thanh lý Công ty và thời gian hoạt động của Ban thanh lý. Trường hợp đến thời Điểm nộp hồ sơ hoàn thuế, Ban thanh lý vẫn có tư cách đại diện cho Công ty thì Công ty được xét hoàn thuế. Trường hợp đến thời Điểm nộp hồ sơ hoàn thuế Ban thanh lý không còn tư cách đại diện cho Công ty thì Công ty không được xét hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Nghệ An;
- Vụ Pháp chế;
- Các Ban: PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4880/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4880/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2007
Ngày hiệu lực21/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4880/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4880/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng GTGT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4880/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành21/11/2007
        Ngày hiệu lực21/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4880/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng GTGT

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4880/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng GTGT

             • 21/11/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/11/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực