Công văn 4886/TXNK-CST

Công văn 4886/TXNK-CST năm 2017 về chính sách thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4886/TXNK-CST 2017 quy định chính sách thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4886/TXNK-CST
V/v chính sách thuế nhập khẩu và thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP VTB và TMQT Biển Xanh.
(số 134 Phúc Hải, phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, TP, Hải Phòng)

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/BXHQ ngày 20/11/2017 của Công ty CP VTB và TMQT Biển Xanh đề nghị hướng dẫn về việc miễn thuế nhập khẩu, GTTT đối với thiết bị chuyên dụng cho tàu đánh cá xa bờ công suất trên 90CV. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu

Căn cứ khoản 16 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 do Quốc Hội ban hành quy định:

“16. Dự án, cơ sở đóng tàu thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế đối với:

a) Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của cơ sở đóng tàu, bao gồm: máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động đóng tàu; vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được;

b) Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc đóng tàu;

Căn cứ Điều 17 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

1. Dự án, cơ sở đóng tàu thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 16 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Căn cứ để xác định phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động đóng tàu thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Căn cứ để xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định này”.

2. Về thuế GTGT

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngậy. 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì: “Tàu đánh bắt xa bờ là tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”.

Để được áp dụng đối tượng không chịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu đối với động cơ máy thủy có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên dùng cho tàu cá, Bộ Tài chính đã có công văn số 15802/BTC-CST ngày 30/10/2015 và công văn số 5678/BTC-CST ngày 27/4/2016 hướng dẫn về thuế GTGT khi làm thủ tục hải quan phải xuất trình cho cơ quan hải quan đầy đủ các tài liệu theo nội dung tại điểm 1 công văn số 15802/BTC-CST, cụ thể như sau:

“+ Hợp đồng bán trực tiếp cho ngư dân để nâng cấp hoặc đóng mới tàu cá hoặc Hợp đồng bán cho cơ sở đóng tàu để nâng cấp hoặc đóng mới tàu cá: nộp 01 bản sao, xuất trình bản chính trong lần nhập khẩu đầu tiên tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để đi chiếu.

+ Bản cam kết của ngư dân hoặc cơ sở đóng tàu sử dụng trực tiếp động cơ máy thủy đồng bộ có công suất từ 90CV trở lên để đóng mới, nâng cấp tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản: nộp 01 bản chính.

+ Giấy chứng nhận đăng ký, kinh doanh của cơ sở đóng tàu: 01 bản sao”

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được xử lý miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị chuyên dùng cho tàu đánh bắt cá xa bờ có công suất máy chính từ 90 CV trở lên.

Cục Thuế XNK thông báo để Công ty CP VTB và TMQT Biển Xanh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b)-Cường
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4886/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4886/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2017
Ngày hiệu lực06/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4886/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 4886/TXNK-CST 2017 quy định chính sách thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4886/TXNK-CST 2017 quy định chính sách thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4886/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành06/12/2017
        Ngày hiệu lực06/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4886/TXNK-CST 2017 quy định chính sách thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4886/TXNK-CST 2017 quy định chính sách thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng

         • 06/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực