Công văn 4887/UBND-CCHC

Công văn 4887/UBND-CCHC năm 2014 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4887/UBND-CCHC năm 2014 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4887/UBND-CCHC
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện.

 

Ngày 20 tháng 6 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị này; ngày 20 tháng 8 năm 2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1949/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

Để đảm bảo hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg và Kế hoạch được ban hành kèm Quyết định số 1949/QĐ-BTP nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện một số công việc như sau:

1. Tổ chức phổ biến, giới thiệu nội dung, ý nghĩa của Chỉ thị 17/CT-TTg trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt, quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

Giao cho Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện để tổ chức triển khai thực hiện nội dung này, chậm nhất trong tháng 10 năm 2014.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành có quy định về thủ tục hành chính trái với Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế theo thẩm quyền cho phù hợp.

Việc rà soát, lập danh mục để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế theo thẩm quyền cho phù hợp phải hoàn thành và báo cáo về Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua đầu mối là Sở Tư pháp trước ngày 31 tháng 3 năm 2015.

3. Rà soát, lập danh mục các văn bản hành chính của cơ quan, đơn vị ban hành hay do cơ quan, đơn vị trực thuộc ban hành dưới hình thức quyết định, thông báo, công văn và các hình thức văn bản khác có quy định trái với Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế theo thẩm quyền cho phù hợp. Việc rà soát phải được hoàn thành và báo cáo về Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua đầu mối là Sở Tư pháp trước ngày 31 tháng 3 năm 2015.

4. Đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính được ban hành có nội dung phù hợp với quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung tại Mục 1, 2 và 3 nêu trên đến Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn kịp thời kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua đầu mối là Sở Tư pháp.

Giao Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, tiến độ thời gian triển khai Chỉ thị và chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình triển khai, xây dựng dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 4 năm 2015.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính Phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐNDTP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- VPUB: CPVP;
- Phòng CCHC; THKH; PC-NC;
- Lưu: VT (CCHC: 2b/T).

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Thuộc tính Công văn 4887/UBND-CCHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4887/UBND-CCHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2014
Ngày hiệu lực23/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4887/UBND-CCHC năm 2014 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4887/UBND-CCHC năm 2014 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4887/UBND-CCHC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành23/09/2014
        Ngày hiệu lực23/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4887/UBND-CCHC năm 2014 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4887/UBND-CCHC năm 2014 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg thành phố Hồ Chí Minh

           • 23/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực