Công văn 4896/TCHQ-TXNK

Công văn 4896/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế sản phẩm gia công nhập khẩu và hàng tạm nhập tái xuất đi sửa chữa ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4896/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế sản phẩm gia công nhập khẩu tạm nhập tái xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4896/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với sản phẩm gia công NK và hàng TNTX đi sửa chữa ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1127/HQBRVT-TXNK ngày 2/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công văn số 1312/HQBRVT-TXNK ngày 21/5/2013 phản ánh vướng mắc về thuế đối với hàng gia công ở nước ngoài và hàng sửa chữa ở nước ngoài theo loại hình tạm xuất tái nhập, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ tính thuế đối với sản phẩm gia công nhập trả phía Việt Nam:

a) Đối với thuế nhập khẩu và trị giá tính thuế nhập khẩu: đã được quy định cụ thể tại tiết b, khoản 4 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010; điểm 3, Điều 20 Mục II Chương II Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính. Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu tính theo sản phẩm gia công nhập khẩu.

b) Đối với thuế giá trị gia tăng và trị giá tính thuế GTGT: theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thì: Hàng thuê nước ngoài gia công khi nhập khẩu vào Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Theo đó, việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đồng bộ thống nhất như nguyên tắc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu nêu trên. Trị giá tính thuế GTGT được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính.

2. Về chính sách thuế đối với hàng đem ra nước ngoài sửa chữa:

a) Đối với thuế nhập khẩu và trị giá tính thuế: đã được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 4, Điều 20 Mục II Chương II Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

b) Đối với thuế giá trị gia tăng:

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và kiến nghị Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính để sửa đổi chính sách thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (Bộ Tài chính);
- Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4896/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4896/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2013
Ngày hiệu lực21/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4896/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế sản phẩm gia công nhập khẩu tạm nhập tái xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4896/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế sản phẩm gia công nhập khẩu tạm nhập tái xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4896/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành21/08/2013
        Ngày hiệu lực21/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4896/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế sản phẩm gia công nhập khẩu tạm nhập tái xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4896/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế sản phẩm gia công nhập khẩu tạm nhập tái xuất

           • 21/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực