Công văn 4899/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Công văn 4899/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2018 về xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4899/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2018 xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4899/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời Công văn số 11928/VPCP-ĐMDN ngày 07/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về đề nghị của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Minh Đăng Quang, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Khoản 6 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) quy định: “Vi phạm hành chính nhiều lần là trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý”.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật XLVPHC thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thủ tục thuế là 02 năm.

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế cũng quy định: “Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế, thời hiệu xử phạt là 02 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện đến ngày ra quyết định xử phạt. Ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện thủ tục về thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Đối với trường hợp làm thủ tục về thuế bằng điện tử thì ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn làm thủ tục theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”.

2. Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, đối chiếu với vụ việc được nêu trong Công văn số 11928/VPCP-ĐMDN, Bộ Tư pháp thấy rằng:

Thứ nhất, tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền phát hiện ra doanh nghiệp đã thực hiện nhiều lần cùng một hành vi “chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định” quy định tại Điều 7 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP.

Thứ hai, tất cả các hành vi này đều đã được thực hiện xong (không có hành vi nào đang được thực hiện), tại các điểm khác nhau và đều chưa bị xử lý, chưa hết thời hiệu xử lý.

Do vậy, có thể coi đây là trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần.

3. Hướng xử lý đối với trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần

Về trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần, hiện nay, Luật XLVPHC đang có những quy định không thống nhất trong chế tài xử lý, cụ thể là:

- Điểm d khoản 1 Điều 3 của Luật quy định việc xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính;

- Điểm b khoản 1 Điều 10 của Luật quy định vi phạm hành chính nhiều lần chỉ là tình tiết tăng nặng. Điều này có nghĩa là, nếu đối tượng thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhiều lần thì chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 hành vi và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần.

Như vậy, điểm d khoản 1 Điều 3 và điểm b khoản 1 Điều 10 Luật XLVPHC đều quy định chế tài xử lý đối với trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần. Nhưng việc áp dụng từng chế tài sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý khác nhau.

Đối chiếu với vụ việc được nêu tại Công văn số 11928/VPCP-ĐMDN, Bộ Tư pháp thấy rằng, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đang áp dụng điểm d khoản 1 Điều 3 của Luật XLVPHC để xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính của doanh nghiệp (đồng thời, mỗi hành vi bị xử phạt đều bị áp dụng thêm tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần).

Trong bối cảnh các quy định pháp luật chưa có sự thống nhất như đã nêu trên, trường hợp này, theo Bộ Tư pháp, nên áp dụng điểm b khoản 1 Điều 10 của Luật XLVPHC để bảo đảm nguyên tắc có lợi cho đương sự trong áp dụng pháp luật. Theo đó, chỉ xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp về 01 hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần (xử phạt đối với hành vi có chế tài xử phạt nặng nhất trong số các hành vi vi phạm nhiều lần).

Về lâu dài, trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC, Bộ Tư pháp sẽ báo cáo Chính phủ kiến nghị Quốc hội sửa đổi các quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 và điểm b khoản 1 Điều 10 Luật XLVPHC để bảo đảm tính thống nhất trong áp dụng pháp luật1.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về kiến nghị của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Minh Đăng Quang, gửi tới Văn phòng Chính phủ.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
Đặng Thanh Sơn

 1 Hiện nay, hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC đang được Bộ Tư pháp trình Chính phủ. Thời gian dự kiến trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC: Quý IV năm 2020 (theo Tờ trình số 49/TTr-BTP ngày 04/12/2018 của Bộ Tư pháp gửi Chính phủ về việc đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4899/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4899/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2018
Ngày hiệu lực20/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4899/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Lược đồ Công văn 4899/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2018 xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4899/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2018 xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4899/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐặng Thanh Sơn
        Ngày ban hành20/12/2018
        Ngày hiệu lực20/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4899/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2018 xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4899/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2018 xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần

           • 20/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực