Công văn 49/QLD-ĐK

Công văn 49/QLD-ĐK năm 2021 về thực hiện Dịch vụ công trực tuyến về xác nhận nội dung thông tin/quảng cáo thuốc trên Hệ thống mới do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 49/QLD-ĐK 2021 xác nhận nội dung thông tin thuốc trên Hệ thống mới


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/QLD-ĐK
V/v triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến về xác nhận nội dung thông tin/quảng cáo thuốc trên Hệ thống mới

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Cơ sở đề nghị xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc tại Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, công dịch vụ công trực tuyến,

Thực hiện Quyết định số 5496/QĐ-BYT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc, xác nhận nội dung quảng cáo thuốc, Cục Quản lý Dược đang triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết Thủ tục xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ truy cập: http://ttqc.dav.gov.vn:8080/thongtinthuoc hoặc truy cập vào mục “Dịch vụ công trực tuyến ” → Tiếp nhận thông tin thuốc và xác nhận nội dung Quảng cáo thuốc” trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược theo hướng dẫn tại công văn số 16223/QLD-TT ngày 20/8/2018 của Cục Quản lý Dược.

Hiện nay, Cục Quản lý Dược đã hoàn thiện, cải tiến và xây dựng mới phần mềm tiếp nhận và giải quyết Thủ tục xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ truy cập: https://dichvucong.dav.gov.vn. Để từng bước chuyển đổi sang phần mềm mới và thực hiện trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Cục Quản lý Dược thông báo và đề nghị các Cơ sở đề nghị xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc thực hiện một số nội dung như sau:

1. Kể từ ngày ký Công văn này, Cục Quản lý Dược thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ mới và trả kết quả đối với thủ tục xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ truy cập: https://dichvucong.dav.gov.vn/Phòng đăng ký thuốc/Xác nhận nội dung thông tin thuốc (TT-52) hoặc Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc (TT-53).

Cục Quản lý Dược ngừng tiếp nhận hồ sơ mới đề nghị xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc trên hệ thống trực tuyến cũ tại địa chỉ truy cập: http://ttqc.dav.gov.vn:8080/thongtinthuoc kể từ ngày 01/02/2021.

Đối với các hồ sơ đang trong quá trình bổ sung trên hệ thống trực tuyến cũ, đề nghị các Cơ sở vẫn tiếp tục thực hiện việc bổ sung hồ sơ và nhận kết quả giải quyết hồ sơ trên hệ thống trực tuyến cũ theo hướng dẫn tại công văn số 16223/QLD-TT ngày 20/8/2018 của Cục Quản lý Dược.

2. Hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như sau:

2.1. Cơ sở sử dụng tài khoản đã được Cục Quản lý Dược cấp trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tương tự như thực hiện thủ tục trực tuyến Đăng ký thuốc TT-89, TT-90, TT-88 (không sử dụng tài khoản trên hệ thống trực tuyến cũ) để thực hiện việc đăng nhập vào tài khoản trực tuyến đối thủ tục Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thông qua phương tiện tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc (TT-52) hoặc thủ tục cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc (TT-53).

2.2. Trường hợp Cơ sở chưa đăng ký tài khoản, đề nghị xem hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm để thực hiện đăng ký tài khoản.

2.3. Tài liệu hướng dẫn việc thực hiện Thủ tục TT-52 và TT-53 được tích hợp trên Hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.dav.gov.vn/Temp/HuongDanSuDung/HDSD_DoanhNghiep.pdf

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cơ sở có văn bản gửi về Cục Quản lý Dược để kịp thời giải quyết hoặc liên hệ trực tiếp với với Phòng Đăng ký thuốc (điện thoại: 024.37368258) hoặc liên hệ với cán bộ hướng dẫn về kỹ thuật, nghiệp vụ: Ông Trần Quốc Tuấn. ĐT: 0986724186. email: [email protected] hoặc Ông Ngô Vi Quý, ĐT: 0362812288, email: [email protected]

Cục Quản lý Dược thông báo để các Cơ sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- TTr. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Văn phòng Cục (để thực hiện);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐKT(Hg).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ TẠO TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN, THỰC HIỆN ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
(Kèm theo Công văn số: 49/QLD-ĐK ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Cục Quản lý Dược)

1. Đăng ký/đăng nhập tài khoản Hệ thống:

- Cơ sở truy cập vào website của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: https://dav.gov.vn/ → Đăng ký thuốc → Thủ tục TT-52 hoặc Thủ tục TT-53)” “Đăng ký” để tạo tài khoản hoặc đăng nhập Hệ thống.

- Mỗi Cơ sở chỉ được cấp 01 tài khoản duy nhất làm cơ sở pháp lý để Cơ sở thực hiện các thủ tục hành chính công tại Cục Quản lý Dược.

- Đối với các Cơ sở đã có tài khoản được cấp trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục Quản lý Dược (đã đăng ký tại tài khoản đăng nhập Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (https://dichvucong.dav.gov.vn), không phải thực hiện lại việc đăng ký tài khoản mà sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng nhập sử dụng hệ thống.

- Sau khi đăng nhập thành công vào Hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.dav.gov.vn, Cơ sở thực hiện cài đặt bộ ký số và ảnh chữ ký con dấu của doanh nghiệp tại phần Danh mục > Chữ ký.

2. Thực hiện thủ tục TT-52, TT-53:

Tài liệu hướng dẫn thực hiện Thủ tục TT-52 và TT-53 đính kèm theo công văn này hoặc truy cập theo địa chỉ: https://dichvucong.dav.gov.vn/Temp/HuongDanSuDung/HDSD_DoanhNghiep.pdf

Đề nghị Cơ sở đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thủ tục TT-52 và TT-53” để thực hiện khai báo và cập nhật thông tin, tài liệu đính kèm trong hồ sơ đề nghị xác nhận thông tin, quảng cáo thuốc./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 49/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu49/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2021
Ngày hiệu lực08/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(23/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 49/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 49/QLD-ĐK 2021 xác nhận nội dung thông tin thuốc trên Hệ thống mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 49/QLD-ĐK 2021 xác nhận nội dung thông tin thuốc trên Hệ thống mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu49/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýVũ Tuấn Cường
        Ngày ban hành08/01/2021
        Ngày hiệu lực08/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (23/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 49/QLD-ĐK 2021 xác nhận nội dung thông tin thuốc trên Hệ thống mới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 49/QLD-ĐK 2021 xác nhận nội dung thông tin thuốc trên Hệ thống mới

              • 08/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực