Công văn 490/VPCP-KTTH

Công văn 490/VPCP-KTTH về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 – 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 490/VPCP-KTTH mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 – 2013


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 490/VPCP-KTTH
V/v: mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 – 2013 .

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 71/BNN-CB ngày 07 tháng 01 năm 2013 về việc mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 – 2013; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý vụ Đông Xuân 2012 – 2013 áp dụng cơ chế mua tạm trữ thóc, gạo năm 2012 (theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2012 và số 812/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ) để mua tạm trữ tối đa 01 (một) triệu tấn quy gạo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi diễn biến thị trường, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể số lượng, thời gian thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 – 2013.

2. Bộ Tài chính công bố giá lúa định hướng cho vụ Đông Xuân 2012 – 2013 trong tháng 01 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TtgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 490/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu490/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2013
Ngày hiệu lực16/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 490/VPCP-KTTH mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 – 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 490/VPCP-KTTH mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 – 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu490/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành16/01/2013
        Ngày hiệu lực16/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 490/VPCP-KTTH mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 – 2013

           Lịch sử hiệu lực Công văn 490/VPCP-KTTH mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 – 2013

           • 16/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực