Công văn 4902/BGDĐT-TCCB

Công văn 4902/BGDĐT-TCCB về tổ chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4902/BGDĐT-TCCB tổ chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4902/BGDĐT-TCCB
V/v tổ chức dự thi nâng ngạch lên CVC, CVCC năm 2011

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

Các đại học, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Công văn số 2516/BNV-CCVC ngày 14/7/2011 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đại học, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các công việc sau:

1. Xét chọn cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011 (theo các quy định trong công văn số 2516/BNV-CCVC gửi kèm theo) để dự thi.

2. Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức dự thi (theo Mẫu số 3), kèm theo hồ sơ theo yêu cầu trong công văn 2516/BNV-CCVC gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 12/8/2011 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Quá thời hạn nêu trên, đơn vị nào không có công văn kèm theo hồ sơ đăng ký dự thi của công chức, viên chức, thì coi như không có nhu cầu cử người tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4902/BGDĐT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4902/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2011
Ngày hiệu lực25/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4902/BGDĐT-TCCB

Lược đồ Công văn 4902/BGDĐT-TCCB tổ chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4902/BGDĐT-TCCB tổ chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4902/BGDĐT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Mạnh Nhị
        Ngày ban hành25/07/2011
        Ngày hiệu lực25/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4902/BGDĐT-TCCB tổ chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4902/BGDĐT-TCCB tổ chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính

             • 25/07/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/07/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực