Công văn 4903/TCHQ-GSQL

Công văn 4903/TCHQ-GSQL năm 2013 về thủ tục hải quan đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất tại kho ngoại quan Vân Phong do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4903/TCHQ-GSQL năm 2013 thủ tục hải quan xăng dầu tạm nhập tái xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4903/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với xăng dầu TNTX tại kho ngoại quan Vân Phong

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
(đ/c: số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 1086/PLX-XNK ngày 19/08/2013 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan:

Căn cứ quy định tại điểm 2 công văn số 5883/BTC-TCHQ ngày 09/05/2011; Điều 8 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính thì đối với các lô hàng xăng dầu gửi tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong khi làm thủ tục tạm nhập tái xuất, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được thực hiện thủ tục tạm nhập tại Chi cục Hải quan Vân Phong/tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng dầu tạm nhập và thực hiện thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan Vân Phong/Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng dầu xuất khẩu, tái xuất/Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất.

2. Về thủ tục hải quan:

- Thủ tục hải quan cho các lô hàng xăng dầu tạm nhập mở tại Chi cục Hải quan Vân Phong-Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP; điểm d, khoản 4, Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC; Điều 4 Thông tư số 165/2010/TT-BTC.

- Thủ tục hải quan cho các lô hàng xăng dầu tái xuất (đã làm thủ tục tạm nhập nêu trên) mở tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng dầu xuất khẩu, tái xuất thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 165/2010/TT-BTC.

- Thủ tục xuất kho ngoại quan Vân Phong thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 88/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính.

- Chi cục Hải quan Vân Phòng - Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa và Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái xuất có trách nhiệm phối hợp trong việc theo dõi, giám sát để đảm bảo lô hàng xăng được tái xuất, thanh khoản theo đúng quy định của pháp luật.

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đảm bảo thời hạn bơm xăng dầu tạm nhập từ kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong lên phương tiện vận tải vận chuyển xăng dầu tạm nhập trong hiệu lực của tờ khai nhập khẩu (tạm nhập) theo quy định tại khoản 11, Điều 1 Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4903/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4903/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2013
Ngày hiệu lực21/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4903/TCHQ-GSQL năm 2013 thủ tục hải quan xăng dầu tạm nhập tái xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4903/TCHQ-GSQL năm 2013 thủ tục hải quan xăng dầu tạm nhập tái xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4903/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành21/08/2013
        Ngày hiệu lực21/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4903/TCHQ-GSQL năm 2013 thủ tục hải quan xăng dầu tạm nhập tái xuất

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4903/TCHQ-GSQL năm 2013 thủ tục hải quan xăng dầu tạm nhập tái xuất

         • 21/08/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/08/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực