Công văn 4904/TCHQ-GSQL

Công văn số 4904/TCHQ-GSQL ngày 03/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu thiết bị chuyên dùng

Nội dung toàn văn Công văn 4904/TCHQ-GSQL nhập khẩu thiết bị chuyên dùng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4904/TCHQ-QSQL
V/v nhập khẩu thiết bị chuyên dùng

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi

Công ty TNHH Thành Đạt
(425 Phan Chu Trinh - TP. Đà Nẵng)

 

Trả lời công văn số 93/CV-TĐ ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Công ty về việc nhập khẩu thiết bị chuyên dùng, lắp trên xe ép rác, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách nhập khẩu:

Đề nghị Công ty đối chiếu với quy định tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 005 và Thông tư số 46/2001/QĐ-TTg">11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại, nếu thùng chứa rác và hệ thống ép thuỷ lực để cuốn ép rác, loại đã qua sử dụng không thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu thì được nhập khẩu theo ngành nghề, ngành hàng ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu Công ty chưa rõ thì liên hệ Bộ Thương mại để được giải đáp.

2. Về mã số hàng hoá:

Đề nghị Công ty Căn cứ quy định tại Phần I, Mục B và Phần II, Mục C Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu, nơi Công ty dự kiến sẽ làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng để được giải đáp thực hiện phân loại hàng hoá.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện.

 

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4904/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4904/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/10/2003
Ngày hiệu lực 03/10/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4904/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 4904/TCHQ-GSQL nhập khẩu thiết bị chuyên dùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4904/TCHQ-GSQL nhập khẩu thiết bị chuyên dùng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4904/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành 03/10/2003
Ngày hiệu lực 03/10/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4904/TCHQ-GSQL nhập khẩu thiết bị chuyên dùng

Lịch sử hiệu lực Công văn 4904/TCHQ-GSQL nhập khẩu thiết bị chuyên dùng

  • 03/10/2003

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/10/2003

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực