Công văn 4904/VPCP-KTN

Công văn 4904/VPCP-KTN năm 2016 về đầu tư xây dựng cảng cá Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4904/VPCP-KTN đầu tư xây dựng cảng cá Tam Quang Quảng Nam 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4904/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng cảng cá Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 2099/TTr-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 về đầu tư xây dựng cảng cá Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xem xét xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 2099/TTr-UBND nêu trên phù hợp với quy định của Luật Đầu tư Công và các quy định hiện hành liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KTTH, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (03),
VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4904/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4904/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4904/VPCP-KTN đầu tư xây dựng cảng cá Tam Quang Quảng Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4904/VPCP-KTN đầu tư xây dựng cảng cá Tam Quang Quảng Nam 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4904/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4904/VPCP-KTN đầu tư xây dựng cảng cá Tam Quang Quảng Nam 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4904/VPCP-KTN đầu tư xây dựng cảng cá Tam Quang Quảng Nam 2016

             • 17/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực