Công văn 4911/BHXH-CSYT

Công văn 4911/BHXH-CSYT cấp thẻ bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4911/BHXH-CSYT cấp thẻ thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4911/BHXH-CSYT
V/v cấp thẻ BHYT và thanh toán chi phí KCB BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau

Theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau tại Công văn số 222/BHXH-PT về việc cấp thẻ và thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ em dưới 6 tuổi và đảm bảo nguồn kinh phí cho khám chữa bệnh BHYT, đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau:

- Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 13913/BTC-NSNN về việc giải quyết kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT tại tỉnh Cà Mau (bản sao gửi kèm theo).

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Ban, ngành tổ chức thực hiện BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đúng quy định của Luật BHYT, đảm bảo quyền lợi tham gia BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và nguồn kinh phí chi khám chữa bệnh BHYT theo tinh thần Công văn số 1084/BHXH-CSYT ngày 23/3/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Ban Thu;
- Lưu: VT, CSYT (2b).

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Phạm Lương Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4911/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4911/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2011
Ngày hiệu lực22/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4911/BHXH-CSYT cấp thẻ thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 4911/BHXH-CSYT cấp thẻ thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu4911/BHXH-CSYT
                Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
                Người kýPhạm Lương Sơn
                Ngày ban hành22/11/2011
                Ngày hiệu lực22/11/2011
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcBảo hiểm
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật12 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được căn cứ

                    Văn bản hợp nhất

                      Văn bản gốc Công văn 4911/BHXH-CSYT cấp thẻ thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

                      Lịch sử hiệu lực Công văn 4911/BHXH-CSYT cấp thẻ thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

                      • 22/11/2011

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 22/11/2011

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực