Công văn 4911/VPCP-KGVX

Công văn 4911/VPCP-KGVX năm 2016 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4911/VPCP-KGVX trình Chủ tịch nước tặng quà đối tượng có công ngày Thương binh 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4911/VPCP-KGVX
V/v trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 42/TTr-LĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2016 về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016) như đề nghị của Bộ tại Tờ trình trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg, các Vụ : TH, KTTH, TKBT; TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3),
ĐHB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4911/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4911/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4911/VPCP-KGVX trình Chủ tịch nước tặng quà đối tượng có công ngày Thương binh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 4911/VPCP-KGVX trình Chủ tịch nước tặng quà đối tượng có công ngày Thương binh 2016
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu4911/VPCP-KGVX
                Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
                Người kýNguyễn Khắc Định
                Ngày ban hành17/06/2016
                Ngày hiệu lực17/06/2016
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật4 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản được căn cứ

                          Văn bản hợp nhất

                            Văn bản gốc Công văn 4911/VPCP-KGVX trình Chủ tịch nước tặng quà đối tượng có công ngày Thương binh 2016

                            Lịch sử hiệu lực Công văn 4911/VPCP-KGVX trình Chủ tịch nước tặng quà đối tượng có công ngày Thương binh 2016

                            • 17/06/2016

                              Văn bản được ban hành

                              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                            • 17/06/2016

                              Văn bản có hiệu lực

                              Trạng thái: Có hiệu lực