Công văn 4912/BHXH-CSYT

Công văn 4912/BHXH-CSYT về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt trên tuyến 2 năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4912/BHXH-CSYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt tuyến 2


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4912/BHXH-CSYT
V/v thanh toán chi phí KCB BHYT vượt trên tuyến 2 năm 2010

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được Tờ trình số 55/TTr-BHXH-GĐ BHYT ngày 31/10/2011 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau về việc xin thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt trần tuyến 2 năm 2010. Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau, nguyên nhân vượt trần tuyến 2 năm 2010 chủ yếu do các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật mới và được phê duyệt bổ sung giá một số dịch vụ kỹ thuật cao. Xem xét các tài liệu gửi kèm theo Tờ trình nêu trên cho thấy các dịch vụ kỹ thuật bổ sung, dịch vụ kỹ thuật mới chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Điều 2 Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30/8/2005 của Bộ Y tế ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh.

Đề nghị BHXH tỉnh Cà Mau tổ chức giám định, thực hiện thẩm định phần chi phí vượt trần tuyến 2 năm 2010 theo hướng dẫn tại Tiết b, Điểm 2.2, Mục 2 Công văn số 5488/BHXH-CSYT ngày 15/12/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn, xác định, phân bổ và quyết toán quỹ KCB BHYT năm 2010, lưu ý một số điểm sau:

- Dịch vụ kỹ thuật mới hoặc giá viện phí mới phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Phần chi phí vượt trần tuyến 2 năm 2010 được thanh toán, quyết toán nếu quỹ KCB của tỉnh năm 2011 đảm bảo cân đối thu chi.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Lưu: VT, CSYT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Phạm Lương Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4912/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4912/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2011
Ngày hiệu lực22/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4912/BHXH-CSYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt tuyến 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4912/BHXH-CSYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt tuyến 2
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4912/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành22/11/2011
        Ngày hiệu lực22/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4912/BHXH-CSYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt tuyến 2

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4912/BHXH-CSYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt tuyến 2

           • 22/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực