Công văn 4916/BTC-QLCS

Công văn số 4916/BTC-QLCS của Bộ tài chính về việc xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Công văn 4916/BTC-QLCS xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo QĐ 80/2001/QĐ-TTg


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4916/BTC-QLCS
V/v: Về quy trình xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể 
 - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
 - Các tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Sau khi thống nhất ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về xử lý, sắp xếp lại các cở sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà thuộc Trung ương quản lý như sau:

1- Về xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã bố trí làm nhà ở.

Trong quá trình xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có một số cơ quan, đơn vị đã bố trí toàn bộ hoặc một phần diện tích khuôn viên của trụ sở làm việc làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên từ trước năm 1995, nay được xử lý như sau:

a- Đối với các cơ sở nhà đất đã bố trí nhà ở trọn một khuôn viên độc lập, tách biệt khỏi khuôn viên trụ sở làm việc và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của Thành phố thì cho phép chuyển sang ngành nhà, đất của thành phố Hồ Chí Minh để quản lý theo chính sách nhà ở, đất ở hiện hành.

b- Đối với các cơ sở nhà đất đã bố trí một phần diện tích trong khuôn viên trụ sở làm việc làm nhà ở:

- Trường hợp trong khuôn viên trụ sở làm việc đã bố trí nhà ở nay có thể tách biệt độc lập, có lối đi riêng, không che chắn mặt tiền của khuôn viên trụ sở làm việc và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì chuyển giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để quản lý theo chính sách về nhà ở, đất ở hiện hành; trường hợp không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì phải di chuyển ra khỏi khuôn viên trụ sở làm việc.

- Trường hợp trong khuôn viên trụ sở làm việc đã bố trí nhà ở nhưng không có lối đi riêng biệt hoặc có lối đi riêng biệt nhưng làm ảnh hưởng xấu đến khuôn viên trụ sở làm việc, che chắn mặt tiền của khuôn viên trụ sở làm việc, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì phải di chuyển nhà ở ra khỏi khuôn viên trụ sở làm việc.

Các trường hợp phải di chuyển ra khỏi khuôn viên trụ sở làm việc thực hiện vĩ65c bồi thường hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2- Về xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của các công ty nhà nước đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên được xử lý như hướng dẫn tại mục 1 công văn này.

Căn cứ hướng dẫn tại mục 1 và mục 2 công văn này, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thực hiện chuyển giao nhà ở cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xong trước ngày 01/6/2006 để Ủy ban nhân dân thành phố quản lý theo chính sách nhà ở, đất ở hiện hành.

3- Về phê duyệt phương án tổng thể.

a- Trên cơ sở báo cáo kê khai hiện trạng bố trí, sắp xếp, đề xuất phương án xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước; Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương có ý kiến đề xuất phương án tổng thể bố trí sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổng công ty, công ty nhà nước thuộc mình quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gửi về Ban chỉ đạo 80 – Bộ Tài chính.

b- Sau khi nhận được ý kiến đề xuất của các Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương về phương án tổng thể bố trí, sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, Tổng công ty; Ban chỉ đạo 80 – Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh và Bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra thực tế và các cơ sở nhà đất và căn cứ vào biên bản họp Tổ chuyên viên 80, biên bản họp Ban chỉ đạo 80 (Bộ Tài chính, đơn vị quản lý nhà đất và các thành viên Ban Chỉ đạo 80 của thành phố Hồ Chí Minh); Bộ Tài chính xem xét phê duyệt phương án tổng thể bố trí, sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các cơ quan, đơn vị do Trung ương quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ Tướng Chính phủ (không phải lấy ý kiến cụ thể, riêng lẻ các ngành của thành phố Hồ Chí Minh). Việc xử lý cụ thể như sau:

- Đối với các cơ sở nhà đất đề nghị bán, hoán đổi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Bộ tài chính quyết định sau khi có ý kiến thỏa thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với các cơ sở nhà đất được giữ lại tiếp tục sử dụng: Căn cứ quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hồ Chí Minh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính phê duyệt để cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn tại văn bản này tổ chức, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở: TC, QH-KT, XD, TN&MT TP.HCM
- Lưu: VT, QLCS (TH, các phòng)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trần Văn Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4916/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4916/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2006
Ngày hiệu lực12/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4916/BTC-QLCS xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo QĐ 80/2001/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 4916/BTC-QLCS xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo QĐ 80/2001/QĐ-TTg
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu4916/BTC-QLCS
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTrần Văn Tá
     Ngày ban hành12/04/2006
     Ngày hiệu lực12/04/2006
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4916/BTC-QLCS xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo QĐ 80/2001/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4916/BTC-QLCS xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo QĐ 80/2001/QĐ-TTg

           • 12/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực