Công văn 4921/TCHQ-CCHĐH

Công văn 4921/TCHQ-CCHĐH năm 2014 về mẫu dấu thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4921/TCHQ-CCHĐH 2014 mẫu dấu thực hiện thủ tục hải quan điện tử


TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4921/TCHQ-CCHĐH
V/v mẫu dấu thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Phúc đáp công văn số 608/HQHT-VP ngày 29/4/2014 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến việc khắc mẫu dấu nghiệp vụ theo Quyết định 988/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 06/05/2014, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 4869/TCHQ-CCHĐH hướng dẫn vấn đề nêu trên. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu thực hiện.

Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để biết);
- Ban TKDA VNACCS/VCIS (để biết);
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4921/TCHQ-CCHĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4921/TCHQ-CCHĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4921/TCHQ-CCHĐH 2014 mẫu dấu thực hiện thủ tục hải quan điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4921/TCHQ-CCHĐH 2014 mẫu dấu thực hiện thủ tục hải quan điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4921/TCHQ-CCHĐH
        Cơ quan ban hànhBan Cải cách Hiện đại hóa
        Người kýTrần Quốc Định
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4921/TCHQ-CCHĐH 2014 mẫu dấu thực hiện thủ tục hải quan điện tử

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4921/TCHQ-CCHĐH 2014 mẫu dấu thực hiện thủ tục hải quan điện tử

             • 07/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực