Công văn 4927/BHXH-BT

Công văn 4927/BHXH-BT dừng thu bảo hiểm y tế đối với người làm công tác cơ yếu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4927/BHXH-BT dừng thu bảo hiểm y tế đối với người làm công tác cơ yếu


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4927/BHXH-BT
V/v dừng thu BHYT đối với người làm công tác cơ yếu

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế (BHYT); Nghị định số 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 05/9/2007 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 153/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 12/01/2009 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, thì người làm công tác cơ yếu quy định tại Điểm 2.1, Điểm 2.2, Khoản 2, Mục I Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC không thuộc đối tượng tham gia BHYT mà được Nhà nước đảm bảo kinh phí chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong quân đội.

Căn cứ ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 6540/BYT-BH ngày 18/10/2011 về việc thực hiện BHYT đối với người làm công tác cơ yếu, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Dừng thực hiện thu, cấp thẻ BHYT đối với đối tượng là người đang làm công tác cơ yếu nêu trên; có văn bản thông báo và đề nghị đơn vị chậm nhất đến ngày 31/12/2011 phải thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng sang năm 2012 và các năm sau (nếu có) của người làm công tác cơ yếu gửi cơ quan BHXH, kèm theo danh sách để thực hiện giảm số tiền phải thu BHYT đối với đơn vị; đối với những thẻ BHYT còn giá trị sử dụng sang năm 2012 mà không thu hồi được thì tính thu đủ BHYT theo mức đóng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ.

2. Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi BHYT đối với người đang làm công tác cơ yếu kể từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2011 gửi BHXH Việt Nam (theo mẫu đính kèm).

3. Bãi bỏ Công văn số 2352/BHXH-BT ngày 15/7/2009 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thu BHYT đối với người làm công tác cơ yếu.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo đúng nội dung Công văn này, gửi báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Thu) trước ngày 31/01/2012. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Các Ban: CST, CSYT, KT, Chi, TTTT;
- Lưu: VT, BT (05b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

BÁO CÁO THU, CHI BHYT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU

(Kèm theo Công văn số 4927/BHYT-BT ngày 22/11/2011 của BHXH Việt Nam)

Số TT

Tên cơ quan, đơn vị sử dụng người đang làm công tác cơ yếu

Số người làm công tác cơ yếu tham gia BHYT (người)

Số tiền đã thu BHYT của người làm công tác cơ yếu (đồng)

Chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với người làm công tác cơ yếu (đồng)

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

I

Năm 2009

 

 

 

 

1

Đơn vị

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

Cộng I

 

 

 

 

II

Năm 2010

 

 

 

 

1

Đơn vị

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

Cộng II

 

 

 

 

III

Năm 2011

 

 

 

 

1

Đơn vị

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

Cộng III

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II+III)

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP

Ngày        tháng        năm
GIÁM ĐỐC

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4927/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4927/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2011
Ngày hiệu lực22/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4927/BHXH-BT dừng thu bảo hiểm y tế đối với người làm công tác cơ yếu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4927/BHXH-BT dừng thu bảo hiểm y tế đối với người làm công tác cơ yếu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4927/BHXH-BT
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýĐỗ Văn Sinh
       Ngày ban hành22/11/2011
       Ngày hiệu lực22/11/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 4927/BHXH-BT dừng thu bảo hiểm y tế đối với người làm công tác cơ yếu

          Lịch sử hiệu lực Công văn 4927/BHXH-BT dừng thu bảo hiểm y tế đối với người làm công tác cơ yếu

          • 22/11/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/11/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực