Công văn 4927/CT-TTHT

Công văn 4927/CT-TTHT năm 2014 về hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4927/CT-TTHT 2014 hóa đơn giá trị gia tăng Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4927/CT-TTHT
V/v: hóa đơn giá trị gia tăng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty CP thương mại & dịch vụ Xem Sơn
Địa chỉ: 127 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0301005756

Trả lời văn thư số 29-14/CV-XES ngày 06/06/2014 của Công ty về hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 1b Điều 16 quy định lập hóa đơn:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

+ Tại Điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn vế thuế GTGT:

+ Tại Khoản 1 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

...

Ví dụ 15: Công ty cổ phần Sữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định.”

+ Tại Khoản 22 Điều 7 quy định giá tính thuế:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Căn cứ các quy định trên:

1/ Về việc lập hóa đơn, chứng từ đối với chiết khấu thương mại:

Trường hợp Công ty có hợp đồng thỏa thuận với nhà cung cấp nếu Công ty đạt mức doanh số theo từng bậc nhất định, nhà cung cấp thực hiện chi thưởng theo tỷ lệ quy định của bậc doanh số tương ứng đạt được thì số tiền chiết khấu thương mại của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mua lần cuối cùng (của định kỳ tháng thứ 6 quy định trên hợp đồng) hoặc vào kỳ tiếp theo.

2/ Về việc lập hóa đơn, chứng từ đối với khoản tiền hỗ trợ:

Trường hợp của Công ty có thu khoản tiền hỗ trợ cho hoạt động Marketing, quảng bá sản phẩm từ nhà cung cấp thì khi nhận khoản tiền hỗ trợ này Công ty phải lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT
4;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
1829
-149649/2014-NBT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4927/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4927/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2014
Ngày hiệu lực25/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4927/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 4927/CT-TTHT 2014 hóa đơn giá trị gia tăng Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4927/CT-TTHT 2014 hóa đơn giá trị gia tăng Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4927/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành25/06/2014
        Ngày hiệu lực25/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4927/CT-TTHT 2014 hóa đơn giá trị gia tăng Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4927/CT-TTHT 2014 hóa đơn giá trị gia tăng Hồ Chí Minh

            • 25/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực