Công văn 4927/TCT-CS

Công văn 4927/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4927/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4927/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh  

Trả lời công văn số 6517/CT-TTHT ngày 18/8/2009 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về ưu đãi thuế TNDN đối với các doanh nghiệp phần mềm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 3 mục I Phần B Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đối với doanh nghiệp phần mềm có quy định: “Doanh nghiệp phần mềm đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN đã ghi trong Giấy phép đầy tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi đầu tư về thuế TNDN (bao gồm cả thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế) ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi theo hướng dẫn tại điểm 1,2 mục I Phần B Thông tư này thì doanh nghiệp phần mềm có quyền lựa chọn hưởng các ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại điểm 1 và 2 Mục I Phần B Thông tư này cho thời gian ưu đãi còn lại”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên trường hợp các doanh nghiệp phần mềm đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp mà mức ưu đãi được áp dụng theo Thông tư số 123/2004/TT-BTC cao hơn mức ưu đãi quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì doanh nghiệp được chuyển sang ưu đãi theo các mức ưu đãi quy định tại Thông tư số 123/2004/TT-BTC cho thời gian ưu đãi còn lại.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4927/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4927/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2009
Ngày hiệu lực30/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4927/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4927/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4927/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành30/11/2009
        Ngày hiệu lực30/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4927/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4927/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

             • 30/11/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/11/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực