Công văn 4928/TCT-CS

Công văn 4928/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đối với hàng tạm nhập, tái xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4928/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập, tái xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4928/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nam

Trả lời công văn số 19037/CT-KTrT4 ngày 02/11/2009 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với hàng tạm nhập, tái xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.22, mục II, Phần A Thông tư số 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: "Hàng chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường qua Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu đã ký với nước ngoài" không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Tại điểm 20, mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: "Hàng hoá chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài" không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn trên, hàng hoá tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4928/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4928/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/11/2009
Ngày hiệu lực 30/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4928/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4928/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập, tái xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4928/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập, tái xuất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4928/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 30/11/2009
Ngày hiệu lực 30/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4928/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập, tái xuất

Lịch sử hiệu lực Công văn 4928/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập, tái xuất

  • 30/11/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/11/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực