Công văn 4929/TCT-KK

Công văn 4929/TCT-KK năm 2018 về quản lý thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4929/TCT-KK 2018 quản lý thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4929/TCT-KK
V/v quản lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Đ
ng Tháp.

Trả lời công văn số 10158/CT-KTT ngày 04/10/2018 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp vãng lai của Công ty cổ phần may Hữu Nghị (trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, MST 0304641539), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại các Điểm a, d, e Khoản 1 và Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị đnh số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại các điểm a, d, đ Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11, Điều 33 và Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ các hướng dẫn trên:

1. Trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014, do Xí nghiệp may 6 (MST 0302641539-001, là đơn vị phụ thuộc của Công ty cổ phần may Hữu Nghị) đóng trụ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nên Công ty cổ phần may Hữu Nghị không thuộc diện nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh tại tỉnh Đồng Tháp.

Trường hợp Xí nghiệp may 6 là cơ sở sản xuất có hạch toán kế toán thì Xí nghiệp phải đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại tnh Đồng Tháp, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất điều chuyển cho Công ty, phải sử dụng hóa đơn GTGT làm căn ckê khai nộp thuế tại tỉnh Đồng Tháp.

Trường hợp Xí nghiệp may 6 là cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán thì Công ty thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh và phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) cho tỉnh Đồng Tháp.

2. Trường hợp Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã hướng dẫn Công ty cổ phần may Hữu Nghị nêu trên nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh tại Đồng Tháp đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ đo Xí nghiệp may 6 sản xuất thì Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty rà soát, xác định đúng hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán kế toán của Xí nghiệp may 6; trên cơ sở đó xác định đúng nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của Xí nghiệp may 6 tại tỉnh Đồng Tháp. Nếu kết quả xác định Xí nghiệp may 6 có số thuế GTGT đã nộp lớn hơn số thuế GTGT phải nộp (bao gồm cả số thuế GTGT đã nộp tại tỉnh Đồng Tháp) thì Công ty có văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);

- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Website
TCT;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4929/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4929/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4929/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4929/TCT-KK 2018 quản lý thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4929/TCT-KK 2018 quản lý thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4929/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Phương
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực07/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4929/TCT-KK 2018 quản lý thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4929/TCT-KK 2018 quản lý thuế giá trị gia tăng

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực