Công văn 493/TTg-KTTH

Công văn 493/TTg-KTTH về thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định 615/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 493/TTg-KTTH thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 493/TTg-KTTH
V/v thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a và Quyết định số 615/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban dân tộc.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2798/BTC-ĐT ngày 02 tháng 03 năm 2012) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1704/BKHĐT-KTĐPLT ngày 20 tháng 03 năm 2012), Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 837/LĐTBXH-BTXH ngày 23 tháng 03 năm 2012), Thanh tra Chính phủ (công văn số 561/TTCP-VII ngày 16 tháng 03 năm 2012), Ủy ban Dân tộc (công văn số 182/UBDT-CSDT ngày 16 tháng 03 năm 2012) về việc thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 30a), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư (bao gồm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ) cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo quy định tại Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm tiếp theo của kế hoạch.

2. Vốn ứng trước của kế hoạch năm nào được thực hiện thống nhất với thời hạn thanh toán vốn đầu tư của kế hoạch năm đó.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, ĐP, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 493/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu493/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2012
Ngày hiệu lực12/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 493/TTg-KTTH thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 493/TTg-KTTH thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu493/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành12/04/2012
        Ngày hiệu lực12/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 493/TTg-KTTH thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 493/TTg-KTTH thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư

           • 12/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực