Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ

Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp cổ phần hóa do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ 2018 sử dụng đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa


B TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4930/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đi với các doanh nghiệp cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa trong năm 2018, cụ thể như sau:

Trên cơ sở phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa, Quý Ủy ban chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan rà soát, kiểm tra thực tế việc sử dụng đất của các doanh nghiệp và quyết định xử lý theo quy định sau đây:

- Diện tích đất của doanh nghiệp cổ phần hóa đang sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, diện tích đất đủ để doanh nghiệp hoạt động theo chiến lược phát triển doanh nghiệp và hình thức sử dụng đất phù hợp quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai thì Quý Ủy ban phê duyệt phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa.

Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất mà doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhưng phải đảm bảo nguyên tắc giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Khoản 3 và Điểm d Khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai. Cơ quan có trách nhiệm xác định giá đất cụ thể để tính giá trị quyền sử dụng đất, tính giá thuê đất khi cổ phn hóa doanh nghiệp nhà nước đăng công khai giá đất đã xác định trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính ít nhất là 15 ngày trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

- Trường hợp đề xuất s dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chiến lược phát triển doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải trả lại cho nhà nước để sử dụng vào mục đích khác, Quý Ủy ban quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật.

- Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, bị chiếm; diện tích đất đã cho các tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân thuê hoặc mượn sử dụng; điện tích đất đã liên doanh, liên kết trái pháp luật; diện tích đất không được sử dụng; diện tích đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất thì Quý Ủy ban quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ và Báo cáo kết quả định kỳ hàng quý, hàng năm về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Tr
n Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP (TH), TCQLĐĐ (CKTPTQ).

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4930/BTNMT-TCQLĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2018
Ngày hiệu lực12/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ

Lược đồ Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ 2018 sử dụng đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ 2018 sử dụng đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4930/BTNMT-TCQLĐĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Thị Phương Hoa
        Ngày ban hành12/09/2018
        Ngày hiệu lực12/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ 2018 sử dụng đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ 2018 sử dụng đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

           • 12/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực