Công văn 4935/TCHQ-GSQL

Công văn số 4935/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc chứng từ thanh khoản loại hình nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và việc xác nhận thực xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 4935/TCHQ-GSQLTrả lời vướng mắc chứng từ thanh khoản SXXK và thực xuất đã được thay thế bởi Công văn 4118/TCHQ-GSQL thông báo các văn bản không còn giá trị thực hiện và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 4935/TCHQ-GSQLTrả lời vướng mắc chứng từ thanh khoản SXXK và thực xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4935/TCHQ-GSQL
V/v Trả lời vướng mắc chứng từ thanh Khoản SXXK và thực xuất

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Cục Hải quan Đồng Nai có công văn số 1195/HQĐN-NV ngày 28/8/2007 về việc vướng mắc trong lĩnh vực giám sát quản lý, trong đó có nêu một số vướng mắc liên quan đến hồ sơ thanh Khoản loại hình nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và việc xác nhận thực xuất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Chứng từ phải nộp trong hồ sơ thanh Khoản hàng SXXK:

- Đối với việc yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình bản chính và nộp bản photocopy tờ khai hải quan trong hồ sơ hoàn thuế: Tại Điểm 5 Mục II Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hoàn thuế, doanh nghiệp phải nộp 1 bản photocopy và xuất trình bản chính tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan.

- Đối với trường hợp thiếu chứng từ thanh toán trong hồ sơ hoàn thuế: Tại Điểm 7.3 Mục IV Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể trường hợp thiếu chứng từ thanh toán qua Ngân hàng do Điều kiện thanh toán của hợp đồng.

Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 dẫn trên.

2. Xác nhận thực xuất:

Tại Điểm V Mục I Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính quy định về xác nhận thực xuất nhưng chưa quy định cụ thể xác nhận tại một liên hay hai liên của tờ khai hải quan. Trong khi chờ sửa đổi Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 dẫn trên, để thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan, thống nhất trong toàn ngành việc xác nhận thực xuất là xác nhận thực xuất trên 1 tờ khai hải quan (Bản lưu của người khai hải quan).

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Đồng Nai (thay trả lời CV 1195/HQĐN-NV)
- Website Hải quan
- Lưu VT, GSQL(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4935/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4935/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2007
Ngày hiệu lực28/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4935/TCHQ-GSQLTrả lời vướng mắc chứng từ thanh khoản SXXK và thực xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4935/TCHQ-GSQLTrả lời vướng mắc chứng từ thanh khoản SXXK và thực xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4935/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Văn Tạo
        Ngày ban hành28/08/2007
        Ngày hiệu lực28/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 4935/TCHQ-GSQLTrả lời vướng mắc chứng từ thanh khoản SXXK và thực xuất

          Lịch sử hiệu lực Công văn 4935/TCHQ-GSQLTrả lời vướng mắc chứng từ thanh khoản SXXK và thực xuất