Công văn 4935/VPCP-KTTH

Công văn 4935/VPCP-KTTH xây dựng kho chứa lúa, gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4935/VPCP-KTTH xây dựng kho chứa lúa gạo


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4935/VPCP-KTTH
V/v xây dựng kho chứa lúa, gạo

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

 

Xét kiến nghị của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tại công văn số 215/CV/HHLTVN ngày 08 tháng 5 năm 2012 về chính sách hỗ trợ xây dựng kho chứa lúa, gạo; ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1676/BNN-CB ngày 04 tháng 6 năm 2012), Bộ Công Thương (công văn số 4592/BCT-XNK ngày 30 tháng 5 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 7796/BTC-QLCS ngày 12 tháng 6 năm 2012), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 3197/NHNN-TD ngày 30 tháng 5 năm 2012); Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

a) Chủ trì, phối hợp với VFA thống nhất đánh giá tích lượng kho đã có, kho đang được xây dựng và thực trạng tiêu chuẩn kho; ban hành trong Quý III năm 2012 Quy chuẩn chung (chính thức) về kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo theo đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 23 Nghị định số 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo; trên cơ sở đó hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư kho theo hướng hiện đại, quy mô phù hợp để bảo đảm hiệu quả, không đầu tư tràn lan, lãng phí.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, xác định cụ thể các loại trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, sử dụng không hiệu quả; trên cơ sở đó nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp thực tế.

2. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng kho chứa lúa, gạo và việc vay bằng ngoại tệ để đầu tư kho chứa lúa, gạo cho VFA và các doanh nghiệp kinh doanh gạo để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu kiến nghị bổ sung điều kiện các doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải liên kết với nông dân tổ chức sản xuất lúa gạo hàng hóa, chủ động xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; PTTg Hoàng Trung Hải; PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4935/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4935/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2012
Ngày hiệu lực04/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4935/VPCP-KTTH xây dựng kho chứa lúa gạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4935/VPCP-KTTH xây dựng kho chứa lúa gạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4935/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành04/07/2012
        Ngày hiệu lực04/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4935/VPCP-KTTH xây dựng kho chứa lúa gạo

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4935/VPCP-KTTH xây dựng kho chứa lúa gạo

           • 04/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực