Công văn 4937/BGDĐT-VP

Công văn 4937/BGDĐT-VP năm 2015 về ngăn chặn văn bản giả mạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4937/BGDĐT-VP ngăn chặn văn bản giả mạo 2015


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4937/BGDĐT-VP
V/v ngăn chặn văn bản giả mạo

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Trong những ngày đầu năm học 2015 - 2016, một s đối tượng xấu đã giả mạo danh nghĩa các đơn vị thuộc Bộ gửi đến các sở giáo dục và đào tạo Công văn số 4239/BGDĐT-GDTrH ngày 20/7/2015 về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục. Đây là văn bản giả mạo. Ngày 21/7/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 3628/BGDĐT-VP để chỉ đạo các sở không triển khai thực hiện văn bản này.

Đến nay, các đối tượng này vẫn tiếp tục gửi văn bản điện tử số 4239/BGDĐT-VP ngày 23/9/2015 về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục đến các sở giáo dục và đào tạo và đề nghị các sở cung cấp số liệu thống kê danh sách cán bộ quản lý các trường: Trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo không ban hành các văn bản: Công văn số 4239/BGDĐT-GDTrH ngày 20/7/2015; Công văn số 4239/BGDĐT-VP ngày 23/9/2015 về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục (bản photocopy đính kèm).

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục quán triệt Công văn số 3628/BGDĐT-VP ngày 21/7/2015 về việc văn bản giả mạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung công văn này đến các đơn vị chuyên môn, các cơ sở giáo dục trực thuộc. Đồng thời, có các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban TGTW (để b/c);
- Cục A83, BCA (để b/c)
;
- Chánh VP
(để b/c);
- Lưu
:VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Đình Giáp

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4239/BGDĐT-GDTrH
V/v: xây dựng niên giám ngành giáo dục

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Để nhằm nâng cao công tác quản lý và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục, đồng thời thực hiện theo văn bản số 176/VPCP-TH NGÀY 02/07/2015 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 568/QĐ-BGDĐT về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục (danh bạ).

Vì vậy vụ giáo dục trung học yêu cầu tất cả các phòng giáo dục trung học phối hợp với phòng giáo dục tiểu học và phòng giáo dục mầm non - sở giáo dục đào tạo cùng với các phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh thống kê lại danh sách các cán bộ quản lý của các trường THPT - THCS - TH - MN bao gồm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng để báo cáo về văn phòng BGDĐT.

Đồng chí Việt Dũng chuyên viên cao cấp văn phòng BGDĐT trực tiếp theo dõi và đôn đốc thực hiện.

Các đơn vị làm xong thống kê gửi về EMAIL: vietdungvanphong@gmail.com

Hạn nộp chậm nhất ngày 10/8/2015

Mọi thắc mắc gặp đ/c Dũng 0962.946.545

Mẫu thống kê

stt

Tên trường/sđt

Địa chỉ

Họ tên hiệu trưởng

Sđt hiệu trưởng

Họ tên hiệu phó

Số điện thoại hiệu phó

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Vũ Đình Chuẩn

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4239/BGDĐT-VP
V/v: xây dựng niên giám ngành giáo dục

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Để nhằm nâng cao công tác quản lý và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục, đồng thời thực hiện theo văn bản số 176/VPCP-TH NGÀY 02/07/2015 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 568/QĐ-BGDĐT về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục (danh bạ).

Vì vậy Văn phòng Bộ Giáo dục yêu cầu tất cả các phòng giáo dục trung học phối hợp với phòng giáo dục tiểu học và phòng giáo dục mầm non - sở giáo dục đào tạo cùng với các phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố thống kê lại danh sách các cán bộ quản lý của các trường THPT - THCS - TH - MN bao gồm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng để báo cáo về văn phòng BGDĐT.

Đồng chí Việt Dũng chuyên viên cao cấp văn phòng BGDĐT trực tiếp theo dõi và đôn đốc thực hiện.

Các đơn vị làm xong thống kê gửi về EMAIL: vietdungvanphong@gmail.com

Hạn nộp chậm nhất ngày 30/9/2015

Mọi thắc mắc gặp đ/c Dũng 0962.946.545

Mẫu thống kê

stt

Tên trường/sđt

Địa chỉ

Họ tên hiệu trưởng

Sđt hiệu trưởng

Họ tên hiệu phó

Số điện thoại hiệu phó

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu VP

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4937/BGDĐT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4937/BGDĐT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2015
Ngày hiệu lực24/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4937/BGDĐT-VP ngăn chặn văn bản giả mạo 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4937/BGDĐT-VP ngăn chặn văn bản giả mạo 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4937/BGDĐT-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýVũ Đình Giáp
        Ngày ban hành24/09/2015
        Ngày hiệu lực24/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4937/BGDĐT-VP ngăn chặn văn bản giả mạo 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4937/BGDĐT-VP ngăn chặn văn bản giả mạo 2015

              • 24/09/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/09/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực