Công văn 4939/TCHQ-KTTT

Công văn 4939/TCHQ-KTTT tham vấn xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4939/TCHQ-KTTT tham vấn xác định trị giá tính thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4939/TCHQ-KTTT
V/v tham vấn xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh thành phố

Qua kiểm tra rà soát tình hình áp giá tính thuế trên hệ thống thông tin dữ liệu giá GTT22 và qua báo cáo tình hình tham vấn, xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng ôtô xe gắn máy của một số Cục Hải quan Hải Phòng, Hải quan Vũng Tàu, Hải quan Đà Nẵng.... Tổng cục Hải quan thấy có một số mặt hàng xe ôtô hiệu Toyota VenZa dung tích 2.700cc; dung tích 3.500cc do Mỹ sản xuất năm 2009 và Hyundai Genesis dung tích 2.000cc do Hàn Quốc sản xuất có giá xác định không thống nhất, thấp hơn so với mặt hàng giống hệt, tương tự do chính doanh nghiệp khai báo nhập khẩu trước đó trên hệ thống GTT22. Cụ thể:

1/ Hiệu Toyota VenZa

(i) Đối với dung tích 2.700cc:

Tại Cục Hải quan Hải Phòng; Cục Hải quan Đà Nẵng; Cục Hải quan Vũng Tàu nhập khẩu tại các tờ khai số 15212/NKD ngày 09/07/2009 thuộc cảng Hải phòng KVII; 3547/NKD ngày 02/07/2009 tại Chi cục Hải quan Điện tử; 10440/NKD ngày 08/07/2009 tại Cảng Hải phòng KVIII; 1119/NKD ngày 08/07/2009; 11/NKD ngày 21/07/2009... được chấp nhận mức giá từ 18.500USD/c đến 19.000USD/c.

Trong khi đó cũng mặt hàng giống hệt có trên hệ thống GTT22 được các địa phương chấp nhận với mức giá do chính doanh nghiệp khai báo là 19.500 USD/c thuộc tờ khai số 14864/NKD ngày 06/07/2009 tại Chi cục HQ Cảng Hải Phòng KVII (kèm theo tờ khai chi tiết).

(ii) Đối với dung tích 3.500cc:

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu; Cục Hải quan Hải Phòng nhập khẩu tại các tờ khai số 07/NKD ngày 02/07/2009; 4/NKD ngày 18/06/2009; 9/NKD ngày 14/07/2009; tờ khai 9148/NKD ngày 06/07/2009,... được đơn vị chấp nhận mức giá từ 20.000 USD/c đến 21.000 USD/c.

Trong khi đó tại các địa phương khác được chấp nhận mức giá do chính doanh nghiệp khai báo là 21.700 USD/c thuộc tờ khai số 7471/NKD ngày 12/06/2009; 911/NKD ngày 25/06/2009 (kèm thông tin chi tiết tờ khai).

2/ Hiệu Hyundai Genesis:

Tại Cục Hải quan Hải Phòng nhập khẩu mặt hàng xe Hyundai Genesis do Hàn Quốc sản xuất dung tích 2.000cc có giá xác định 12.000 USD/c; trong khi đó dòng xe này là loại Coupe, xe thể thao, tính năng đa dụng nhưng mức giá xác định 12.000 USD/c như hiện nay là chưa phù hợp so với các dòng xe (coupe) tương tự.

Để tăng cường công tác quản lý giá tính thuế, căn cứ quy định tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn xác định giá tính thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1/ Rà soát các mặt hàng nhập khẩu xe ôtô du lịch hiệu Toyota Venza các loại do Mỹ sản xuất tại địa phương đồng thời tổ chức tham vấn, bác bỏ và xác định trị giá tính thuế đối với các lô hàng còn trong thời hạn tham vấn theo các thông tin nêu trên, chấm dứt tình trạng chấp nhận trị giá tính thuế quá thấp.

2/ Đối với các trường hợp đã bác bỏ trị giá khai báo xác định trị giá tính thuế phải tuân thủ theo đúng trình tự, nguyên tắc, các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tài Thông tư 40/2007/NĐ-CP">40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính, quy trình 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2008 và các văn bản hướng dẫn xác định trị giá hiện hành trên cơ sở các thông tin, dữ liệu có sẵn tại thời điểm xác định trị giá. Việc sử dụng các thông tin dữ liệu khi xác định trị giá phải thực hiện theo quyết định 1102/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008.

3/ Tổ chức rút kinh nghiệm đối với việc xác định trị giá mặt hàng xe Toyota Venza các loại và các mặt hàng khác nói chung, không để xẩy ra tình trạng xác định trị giá quá thấp so với mặt hàng tương tự đã được xác định trước đó.

4/ Đối với xe hiệu Hyundai Genesis, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố thu thập các nguồn thông tin (mặt hàng xe tương tự, giá trên internet và các nguồn thông tin khác) để phân tích và xây dựng kèm theo mức giá đối với loại xe này đồng thời thực hiện báo cáo về Tổng cục theo quy định tại Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính.

5/ Tổng cục Hải quan cung cấp thêm một số thông tin đối với xe hiệu Hyundai Genesis các loại để Cục Hải quan tỉnh, thành phố tham khảo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
 PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4939/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4939/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/08/2009
Ngày hiệu lực 18/08/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4939/TCHQ-KTTT tham vấn xác định trị giá tính thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4939/TCHQ-KTTT tham vấn xác định trị giá tính thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4939/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành 18/08/2009
Ngày hiệu lực 18/08/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4939/TCHQ-KTTT tham vấn xác định trị giá tính thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 4939/TCHQ-KTTT tham vấn xác định trị giá tính thuế

  • 18/08/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/08/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực