Công văn 494/TCHQ-PC

Công văn 494/TCHQ-PC năm 2015 trả lời vướng mắc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 494/TCHQ-PC 2015 trả lời vướng mắc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 494/TCHQ-PC
V/v Trả lời vướng mắc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 67/HQTN-CBL đề ngày 13/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh xin ý kiến chỉ đạo về vướng mắc liên quan đến việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 20 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013. Theo đó, pháp luật xử lý vi phạm hành chính không có quy định hạn chế số lượng người cấp phó được người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên tại cùng một thời điểm. Tuy nhiên, để đảm bảo việc giao quyền phù hợp, tránh chồng chéo, đúng nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, trong văn bản giao quyền phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền theo lĩnh vực công tác được phân công.

Trường hợp khi đã giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên cho một cấp phó, nhưng cấp phó được giao quyền thường xuyên vắng mặt trong một thời gian nhất định thì để đảm bảo nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt có thể tự mình ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc giao quyền xử phạt cho một cấp phó khác trong một thời hạn nhất định hoặc theo vụ việc. Trong văn bản giao quyền sau phải thể hiện được nội dung Quyết định giao quyền này chấm dứt hiệu lực hoặc thay thế Quyết định giao quyền trước đó.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên để giao quyền xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, PC(02).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 494/TCHQ-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu494/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2015
Ngày hiệu lực21/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 494/TCHQ-PC 2015 trả lời vướng mắc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 494/TCHQ-PC 2015 trả lời vướng mắc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu494/TCHQ-PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Văn Hải
        Ngày ban hành21/01/2015
        Ngày hiệu lực21/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 494/TCHQ-PC 2015 trả lời vướng mắc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

            Lịch sử hiệu lực Công văn 494/TCHQ-PC 2015 trả lời vướng mắc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

            • 21/01/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực