Công văn 4941/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4941/LĐTBXH-KHTC về báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4941/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4941/LĐTBXH-KHTC
V/v báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP năm 2017

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
- Cục Việc làm;
- Cục Quản lý lao động ngoài nước;
- Cục An toàn lao động;
- Cục Người có công;
- Cục Bảo trợ xã hội;
- Cục Phòng chống tệ nạn xã hội;
- Cục Trẻ em;
- Vụ Tổ chức cán bộ.

Thực hiện Kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị ngày 08/12/2016 theo Thông báo số 5033/TB-LĐTBXH ngày 14/12/2016, Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:

Căn cứ nhiệm vụ đã được giao tại các Quyết định số 633/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2015; số 773/QĐ-LĐTBXH ngày 06/8/2015 và số 1641/QĐ-LĐTBXH ngày 10/11/2015 của Bộ về triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện đối với các nhiệm vụ được phân công theo từng lĩnh vực, trong đó, đối với các nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành cần báo cáo rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp khắc phục, dự kiến thời gian hoàn thành.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/11/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Pháp chế;
- Tổ Công tác của Bộ trưởng;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4941/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4941/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2017
Ngày hiệu lực27/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4941/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 4941/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4941/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4941/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành27/11/2017
        Ngày hiệu lực27/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4941/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4941/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP

           • 27/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực