Công văn 4942/BNN-TCCB

Công văn 4942/BNN-TCCB năm 2013 triển khai xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4942/BNN-TCCB năm 2013 cải cách hành chính năm 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4942/BNN-TCCB
V/v triển khai xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2014.

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, các Cục, các Vụ, Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thanh tra, Văn phòng Bộ;
- Các Ban Quản lý dự án: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi;
- Các Trung tâm: Khuyến nông Quốc gia, Tin học và Thống kê, Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

Thực hiện ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của đơn vị và đề xuất các nội dung cải cách hành chính chung của Bộ (nếu có), trong đó cần tập trung một số nội dung sau đây:

1. Đơn vị cần bám sát Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ (theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011) và các nội dung của Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 đến 2020 của Bộ (Quyết định số 135/BNN-VP ngày 19/01/2012, Quyết định số 136/BNN-VP ngày 19/01/2012), từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính cần tập trung triển khai năm 2014.

2. Nội dung kế hoạch của đơn vị được xây dựng theo Phụ lục số 1 (Đề cương xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm) tại Công văn số 1119/BNN-VP ngày 05/03/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn triển khai Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2011-2015 đến 2020 (đơn vị download file văn bản này tại website cải cách hành chính của Bộ theo địa chỉ: www.cchc.mard.gov.vn).

Kế hoạch chi tiết cải cách hành chính năm 2014 của đơn vị gửi về Văn phòng Thường trực cải cách hành chính 01 bản chính và file theo địa chỉ Email: vanphongcchc@mard.gov.vn trước ngày 01/12/2013 để tổng hợp kế hoạch, báo cáo Bộ.

3. Đối với các đơn vị được Bộ giao đầu mối phụ trách lĩnh vực, cụ thể: Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Trung tâm Tin học và Thống kê, ngoài xây dựng kế hoạch của đơn vị theo quy định, có trách nhiệm tham mưu đề xuất nội dung nhiệm vụ, hoạt đông cải cách hành chính của Bộ thuộc lĩnh vực liên quan, gửi về Văn phòng Cải cách hành chính trước ngày 25/11/2013 để tổng hợp chung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ.

Thông tin chi tiết cần trao đổi, xin liên hệ: Văn phòng cải cách hành chính - ĐT: 04.37345416; Fax: 04.37345415./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VPCCHC

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Sông Thao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4942/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4942/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2013
Ngày hiệu lực24/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4942/BNN-TCCB năm 2013 cải cách hành chính năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4942/BNN-TCCB năm 2013 cải cách hành chính năm 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4942/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Sông Thao
        Ngày ban hành24/10/2013
        Ngày hiệu lực24/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4942/BNN-TCCB năm 2013 cải cách hành chính năm 2014

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4942/BNN-TCCB năm 2013 cải cách hành chính năm 2014

         • 24/10/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/10/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực