Công văn 4942/BTC-QLKT

Công văn 4942/BTC-QLKT năm 2019 quy định về hóa đơn, chứng từ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4942/BTC-QLKT 2019 kiến nghị của Bà Trần Thị Kiều Ly về quy định hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4942/BTC-QLKT
V/v kiến nghị của Bà Trần Thị Kiều Ly - Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Showa Việt Nam - TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Tr lời công văn số 2686/VPCP-ĐMDN ngày 04/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc của Bà Trn Thị Kiu Ly - Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Showa Việt Nam (Thành phố Hà Nội) về việc hiểu về quy định hóa đơn, chứng từ kế toán, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về hóa đơn, chứng từ kế toán:

- Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Luật Kế toán:

“3. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.”

- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Kế toán:

“1. Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

c) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

d) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

e) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

g) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.”

- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Luật Kế toán:

“1. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.”

2. Về dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định:

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 5 của Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán:

“5. Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi s kế toán và lập báo cáo tài chính ở Việt Nam phải được dịch các nội dung chủ yếu quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật kế toán ra tiếng Việt. Đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của nội dung chứng từ kế toán được dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Bản chứng từ kế toán dịch ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài.

Các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài như các loại hợp đồng, hồ sơ kèm theo chứng từ thanh toán, hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo quyết toán và các tài liệu liên quan khác của đơn vị kế toán không bắt buộc phải dịch ra tiếng Việt trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Trên đây là quy định của pháp luật liên quan đến chứng từ kế toán và dịch chứng từ kế toán bng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt, đề nghị độc giả nghiên cứu và thực hiện theo quy định nêu trên./.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu VT, QLKT. (6b)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
Vũ Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4942/BTC-QLKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4942/BTC-QLKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực26/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4942/BTC-QLKT

Lược đồ Công văn 4942/BTC-QLKT 2019 kiến nghị của Bà Trần Thị Kiều Ly về quy định hóa đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4942/BTC-QLKT 2019 kiến nghị của Bà Trần Thị Kiều Ly về quy định hóa đơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4942/BTC-QLKT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Đức Chính
        Ngày ban hành26/04/2019
        Ngày hiệu lực26/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4942/BTC-QLKT 2019 kiến nghị của Bà Trần Thị Kiều Ly về quy định hóa đơn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4942/BTC-QLKT 2019 kiến nghị của Bà Trần Thị Kiều Ly về quy định hóa đơn

             • 26/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực