Công văn 4944/VPCP-KTN

Công văn 4944/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo tình hình thực hiện dự án thuộc Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4944/VPCP-KTN báo cáo thực hiện dự án thuộc chương trình ứng phó biến đổi khí hậu 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4944/VPCP-KTN
V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC)

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3001/BC-BNN-TCLN ngày 14 tháng 4 năm 2016; ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3780/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 18 tháng 5 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 1875/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 20 tháng 5 năm 2016) về việc Báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cơ bản với Báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên.

2. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án SP-RCC đã và đang thực hiện và triển khai các dự án mới đạt kết quả, yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Các địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sử dụng nguồn vốn đúng Mục tiêu, quy mô và theo cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình SP-RCC;

- Việc tổ chức thẩm định, lựa chọn dự án đầu tư theo Chương trình Mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 69/TB-VPCP ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ VII Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các vụ: TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3b) Tn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4944/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4944/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2016
Ngày hiệu lực01/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4944/VPCP-KTN báo cáo thực hiện dự án thuộc chương trình ứng phó biến đổi khí hậu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4944/VPCP-KTN báo cáo thực hiện dự án thuộc chương trình ứng phó biến đổi khí hậu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4944/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành20/06/2016
        Ngày hiệu lực01/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4944/VPCP-KTN báo cáo thực hiện dự án thuộc chương trình ứng phó biến đổi khí hậu 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4944/VPCP-KTN báo cáo thực hiện dự án thuộc chương trình ứng phó biến đổi khí hậu 2016

             • 20/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/08/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực