Công văn 4950/CT-TTHT

Công văn 4950/CT-TTHT năm 2016 về đồng tiền ghi trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4950/CT-TTHT đồng tiền ghi trên hóa đơn thành phố Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4950/CT-TTHT
V/v: Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Thành phố H Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yukas Sangyo Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 2002, # 20, Số 37 Tôn Đức Thắng, P.B
ến Nghé, Quận 1
Mã số thuế: 0313675240

Trả lời văn thư số 01/2016/CV-YUKASANGYO ngày 10/05/2015 của Công ty về đồng tiền ghi trên hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm e; Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định đồng tiền ghi trên hóa đơn:

“e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

…”.

Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Điều 27 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số Điều của Luật quản lý thuế:

“Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư s 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

…”.

Trường hợp Công ty theo trình bày, ký hợp đồng với khách hàng là tổ chức ở nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn quản lý Marketing tại Việt Nam, theo quy định tại hợp đồng sau khi dịch vụ hoàn thành khách hàng sẽ thanh toán tiền bằng đồng ngoại tệ cho Công ty; nếu Công ty được phép thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì Công ty được lập hóa đơn theo hướng dn tại Điểm e, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và tỷ giá quy đi ra đồng Việt Nam ghi trên hóa đơn là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 1;
- P.PC;
- Lưu: VT, TTHT.
1061-16006364(10/052016)dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4950/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4950/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2016
Ngày hiệu lực31/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4950/CT-TTHT đồng tiền ghi trên hóa đơn thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4950/CT-TTHT đồng tiền ghi trên hóa đơn thành phố Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4950/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành31/05/2016
        Ngày hiệu lực31/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4950/CT-TTHT đồng tiền ghi trên hóa đơn thành phố Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4950/CT-TTHT đồng tiền ghi trên hóa đơn thành phố Hồ Chí Minh 2016

           • 31/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực