Công văn 4955/BTC-VI

Công văn số 4955/BTC-VI của Bộ Tài chính về việc trả lời CV ngày 15/01/2007

Nội dung toàn văn Công văn 4955/BTC-VI trả lời CV ngày 15/01/2007


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4955/BTC-VI
V/v: Trả lời CV ngày 15/01/2007

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi: Trường chính trị tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn không số ngày 15/01/2007 của Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Là Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, là chuyên viên cao cấp ở trường Chính trị tỉnh tham gia giảng dạy tại trường Chính trị tỉnh nơi công tác không được hưởng chế độ thù lao giảng dạy: 150.000 đồng – 200.000 đồng/ buổi. Nội dung này đã được nêu rõ tại Điểm 1 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước".

2/ Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhà giáo theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng đối với nhà giáo (nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dọc là giáo viên, giảng viên) trực tiếp tham gia giảng dạy. Như vậy, để hưởng phụ cấp ưu đãi nghề cần phải có đủ 2 điều kiện:

+ Được xếp các ngạch lương nhà giáo: giáo viên, giảng viên

+ Trực tiếp tham gia giảng dạy

Là Hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng phòng đào tạo, phòng khoa học nếu hội đủ 2 điều kiện trên thì được hưởng phụ cấp 25%.

3/ Căn cứ vào Quyết định của tỉnh xếp Trường thuộc khối các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề hay tương đương các trường đại học, cao đẳng để áp dụng mức tính theo Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính. Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ HCSN;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ I.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ I
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4955/BTC-VI

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4955/BTC-VI
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2007
Ngày hiệu lực11/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4955/BTC-VI

Lược đồ Công văn 4955/BTC-VI trả lời CV ngày 15/01/2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4955/BTC-VI trả lời CV ngày 15/01/2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4955/BTC-VI
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNgô Quốc Dũng
        Ngày ban hành11/04/2007
        Ngày hiệu lực11/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4955/BTC-VI trả lời CV ngày 15/01/2007

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4955/BTC-VI trả lời CV ngày 15/01/2007

           • 11/04/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/04/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực