Công văn 4958/LĐTBXH-BHXH

Công văn số 4958/LĐTBXH-BHXH về việc tiền lương làm cơ sở đóng và tính hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4958/LĐTBXH-BHXH tiền lương làm cơ sở đóng và tính hưởng bảo hiểm xã hội


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4958/LĐTBXH-BHXH
V/v tiền lương làm cơ sở đóng và tính hưởng bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Tháp

Trả lời công văn số 986/SLĐTBXH-LĐTC ngày 17/11/2008 của quý Sở đề nghị giải đáp về tiền lương làm cơ sở đóng và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc tại các Công ty nhà nước đã được chuyển đổi thành Công ty cổ phần, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1- Về vấn đề tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước đã chuyển thành Công ty cổ phần:

Theo quy định tại khoản 5 Mục I Thông tư số 21/2005/TT-BLĐTBXH ngày 09/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quy định tại Khoản 6 phần D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở các Công ty nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước hai thành viên trở lên, được áp dụng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 4 Mục IV Phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và bảo hiểm xã hội một lần nếu Công ty thực hiện đầy đủ các quy định dưới đây:

a) áp dụng thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

b) Thực hiện chuyển xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch lương theo quy định của Nhà nước đối với Công ty nhà nước trên cơ sở thang lương, bảng lương được áp dụng tại điểm a khoản này;

c) Đóng bảo hiểm xã hội trên cơ sở mức lương quy định tại điểm a và điểm b nêu trên

Nếu Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Đồng Tháp đã thực hiện đầy đủ các quy định nêu trên đây thì được tính mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu theo quy định tại khoản 4 Mục IV Phần B Thông tư số số 03/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Các đối tượng đủ điều kiện như trên không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2009 của Chính phủ.

2- Mức đóng và hưởng bảo hiểm các chế độ bảo hiểm xã hội của các đối tượng nêu trên được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Mục III Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4958/LĐTBXH-BHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4958/LĐTBXH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2008
Ngày hiệu lực30/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4958/LĐTBXH-BHXH

Lược đồ Công văn 4958/LĐTBXH-BHXH tiền lương làm cơ sở đóng và tính hưởng bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4958/LĐTBXH-BHXH tiền lương làm cơ sở đóng và tính hưởng bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4958/LĐTBXH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Đỗ Nhật Tân
        Ngày ban hành30/12/2008
        Ngày hiệu lực30/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4958/LĐTBXH-BHXH tiền lương làm cơ sở đóng và tính hưởng bảo hiểm xã hội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4958/LĐTBXH-BHXH tiền lương làm cơ sở đóng và tính hưởng bảo hiểm xã hội

           • 30/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực