Công văn 4958/TCT-KK

Công văn 4958/TCT-KK năm 2017 trả lời công văn 5862/CT-QLAC về không nhập được thông báo phát hành hóa đơn do chưa khôi phục trạng thái mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4958/TCT-KK 2017 không nhập được thông báo phát hành hóa đơn chưa khôi phục mã số thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4958/TCT-KK
V/v Trả lời công văn số 5862/CT-QLAC ngày 22/6/2017 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5862/CT-QLAC ngày 22/6/2017 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc không nhập được thông báo phát hành hóa đơn do chưa khôi phục trạng thái mã số thuế (MST) đối với Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Điệp, MST 0305109805 và đề nghị Tổng cục hỗ trợ mở mã số thuế của doanh nghiệp để nhập thông báo phát hành hóa đơn. Căn cứ nội dung công văn và thông tin quản lý trên cơ sở dữ liệu Đăng ký thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 183, Luật doanh nghiệp năm 2014 “Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh”;

- Căn cứ công văn số 4313/TCT-CNTT ngày 21/10/2009 và công văn số 2871/TCT-CNTT ngày 03/8/2010 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn xử lý trùng chứng minh thư trong triển khai đăng ký thuế cho cá nhân: Khi phát hiện cá nhân trùng CMND, cơ quan thuế phải thực hiện qui trình xác minh để xác định CMND trùng hay không trùng trong thực tế, nếu CMND của cá nhân trùng nhau do cơ quan công an cấp trùng thì xử lý bằng cách thêm 3 chữ cái đầu viết tắt tên tỉnh vào trước số CMT để tránh trùng.

Trường hợp thông báo phát hành hóa đơn của Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Điệp - MST 0305109805, có các thông tin và quá trình xử lý như sau:

- Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Điệp - MST 0305109805, đăng ký tạm nghỉ kinh doanh từ 1/4/2016 đến ngày 30/4/2016.

- Ngày 19/4/2016, khi doanh nghiệp đề nghị khôi phục tình trạng hoạt động, ứng dụng Đăng ký thuế kiểm tra phát hiện chứng minh thư nhân dân của chủ Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Điệp trùng với chứng minh thư nhân dân của chủ hộ kinh doanh Huỳnh Ngọc Điệp - MST 0302581093, do đó chức năng trên ứng dụng Đăng ký Thuế không thực hiện khôi phục trạng thái hoạt động của Doanh nghiệp tư nhân. Khi Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Điệp gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế (ngày 6/5/2016) không được cơ quan Thuế chấp nhận vì doanh nghiệp tư nhân thành lập và hoạt động không đúng quy định tại Khoản 3, Điều 183 của Luật Doanh nghiệp.

- Theo kết quả tra cứu thông tin trên hệ thống Đăng ký thuế, ngày 31/12/2016, cán bộ Chi cục thuế Quận 1 đã thực hiện thao tác sửa thông tin chứng minh thư nhân dân của chủ hộ kinh doanh Huỳnh Ngọc Điệp, từ 024322714 sang 0243227140. Khi đó, hệ thống ứng dụng Đăng ký thuế xác định 2 số CMTND không trùng nhau và đã chấp nhận khôi phục tình trạng hoạt động của Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Điệp.

Căn cứ các quy định pháp luật và các thông tin sự việc nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra xác minh thông tin của chủ hộ kinh doanh Huỳnh Ngọc Điệp - MST 0302581093 và thông tin chủ Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Điệp, MST 0305109805 trên hồ sơ đăng ký thuế cũng như hồ sơ thay đổi thông tin lưu tại cơ quan thuế cấp đăng ký thuế.

+ Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân Thịnh Điệp và chủ hộ kinh doanh Huỳnh Ngọc Điệp là một cá nhân: Yêu cầu Cục thuế gửi văn bản thông báo cho cơ quan ĐKKD xử lý việc vi phạm đối với cá nhân vừa là chủ DNTN, vừa là chủ Hộ kinh doanh theo quy định cửa Luật doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị Cục Thuế chấn chỉnh công tác cấp MST, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

+ Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân Thịnh Điệp và chủ hộ kinh doanh Huỳnh Ngọc Điệp không phải là một cá nhân, đề nghị Cục Thuế xử lý trùng chứng minh thư nhân dân theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn 4313/TCT-CNTT ngày 21/10/2009 trước khi thực hiện các công việc tiếp theo.

Đề nghị Cục thuế TP. Hồ chí Minh xử lý theo hướng dẫn nêu trên và gửi báo cáo kết quả về Tổng cục trước ngày 15/11/2017; Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các vụ/đơn vị: CS, PC, TVQT, CNTT (để biết);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thu Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4958/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4958/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực26/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4958/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4958/TCT-KK 2017 không nhập được thông báo phát hành hóa đơn chưa khôi phục mã số thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4958/TCT-KK 2017 không nhập được thông báo phát hành hóa đơn chưa khôi phục mã số thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4958/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLê Thu Mai
        Ngày ban hành26/10/2017
        Ngày hiệu lực26/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4958/TCT-KK 2017 không nhập được thông báo phát hành hóa đơn chưa khôi phục mã số thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4958/TCT-KK 2017 không nhập được thông báo phát hành hóa đơn chưa khôi phục mã số thuế

            • 26/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực