Công văn 496/LĐTBXH-KHTC

Công văn 496/LĐTBXH-KHTC năm 2017 công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 496/LĐTBXH-KHTC công khai quyết toán ngân sách nhà nước 2015 2017


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 496/LĐTBXH-KHTC
V/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn trực thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Căn cứ Thông báo số 838/TB-BTC ngày 22/12/2016 của Bộ Tài chính thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp số liệu công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 của các đơn vị, cơ quan thuộc Bộ như sau:

1. Quyết toán thu

- Tổng số thu:

790.512.442.541 đồng

- Số thu nộp ngân sách nhà nước

297.359.038.546 đồng

- Số được bổ sung nguồn kinh phí

415.199.694.476 đồng

2. Quyết toán chi:

2.300.570.108.574 đồng

- Ngun ngân sách nhà nước

2.136.277.023.017 đồng

+ Nguồn ngân sách trong nước

1.193.416.572.755 đồng

+ Phí, lệ phí để lại

253.714.575.959 đồng

- Viện trợ

244.783.836.192 đồng

- Vay nợ

444.362.038.111 đồng

- Nguồn khác

164.293.085.557 đồng

(Tổng số quyết toán thu, chi của 47 đơn vị theo phụ lục kèm theo)

Thông báo công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 được gửi đến các đơn vị trực thuộc Bộ và niêm yết công khai tại trụ sở Bộ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo
Bộ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Trung tâm Thông tin (đăng trang Web);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 496/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu496/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2017
Ngày hiệu lực16/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 496/LĐTBXH-KHTC công khai quyết toán ngân sách nhà nước 2015 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 496/LĐTBXH-KHTC công khai quyết toán ngân sách nhà nước 2015 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu496/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành16/02/2017
        Ngày hiệu lực16/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 496/LĐTBXH-KHTC công khai quyết toán ngân sách nhà nước 2015 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 496/LĐTBXH-KHTC công khai quyết toán ngân sách nhà nước 2015 2017

           • 16/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực