Công văn 4960/TCHQ-TXNK

Công văn 4960/TCHQ-TXNK năm 2019 về rà soát văn bản do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4960/TCHQ-TXNK 2019 về rà soát văn bản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4960/TCHQ-TXNK
V/v rà soát văn bản

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 1487/TCHQ-TXNK ngày 13/2/2015 và công văn số 10018/TCHQ-TXNK ngày 28/10/2015 về việc tăng cường kiểm tra mặt hàng thép. Các biện pháp triển khai đã góp phần kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu các mặt hàng nêu trên và không có phát sinh vướng mắc liên quan đến mặt hàng này. Nhằm nâng cao xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới theo Nghị Quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính Phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Hủy bỏ các công văn sau:

- Điểm 2 công văn số 1487/TCHQ-TXNK ngày 13/2/2015 của Tổng cục Hải quan;

- Công văn số 10018/TCHQ-TXNK ngày 28/10/2015 của Tổng cục Hải quan;

2. Việc xác định hình thức, mức độ kiểm tra hải quan đối với các mặt hàng thép được hướng dẫn tại công văn số 1487/TCHQ-TXNK ngày 13/2/2015, số 10018/TCHQ-TXNK ngày 28/10/2015 nêu trên được thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KĐHQ, Cục QLRR;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4960/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4960/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2019
Ngày hiệu lực02/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(29/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4960/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 4960/TCHQ-TXNK 2019 về rà soát văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4960/TCHQ-TXNK 2019 về rà soát văn bản
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4960/TCHQ-TXNK
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành02/08/2019
       Ngày hiệu lực02/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật9 tháng trước
       (29/08/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 4960/TCHQ-TXNK 2019 về rà soát văn bản

          Lịch sử hiệu lực Công văn 4960/TCHQ-TXNK 2019 về rà soát văn bản

          • 02/08/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 02/08/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực