Công văn 4964/NHNN-KTTC

Công văn 4964/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán cổ tức bằng cổ phiếu, được thưởng bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu theo quyền mua của cổ đông hiện hữu do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4964/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán cổ tức bằng cổ phiếu


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4964/NHNN-KTTC
V/v hướng dẫn hạch toán cổ tức bằng CP, được thưởng bằng CP và mua CP theo quyền mua của cổ đông hiện hữu

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng

Để thống nhất trong hạch toán kế toán số cổ tức nhận bằng cổ phiếu, được thưởng bằng cổ phiếu và cổ phiếu được mua theo quyền mua của cổ đông hiện hữu tại các tổ chức tín dụng (TCTD), Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ nhận cổ tức bằng cổ phiếu, được thưởng bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu theo quyền mua của cổ đông hiện hữu như sau:

I- Nguyên tắc hạch toán

1. Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng và nguyên tắc giá gốc theo quy định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 01 – Chuẩn mực chung, đối với số cổ tức nhận bằng cổ phiếu và/hoặc TCTD được thưởng bằng cổ phiếu, TCTD thực hiện ghi nhận theo mệnh giá của cổ phiếu, không hạch toán theo giá thị trường.

2. Đối với số cổ phiếu được mua theo tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ (thông thường mua theo giá ưu đãi hoặc ngang mệnh giá), TCTD thực hiện ghi nhận theo giá gốc (bằng giá mua + chi phí mua có liên quan).

II- Về hạch toán kế toán

1. Hạch toán nghiệp vụ nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc được thưởng bằng cổ phiếu

Khi nhận được cổ phiếu, kế toán hạch toán:

Nợ TK 14, 15, 34 - TK hiện đang theo dõi cổ phiếu tương ứng (cổ phiếu cơ sở được tính toán để nhận cổ tức hoặc được thưởng bằng cổ phiếu- mở tài khoản chi tiết thích hợp)

Có TK 703- Thu lãi từ đầu tư chứng khoán

và/ hoặc Có TK 78- Thu nhập góp vốn, mua cổ phần (đối với khoản thu từ góp vốn, đầu tư dài hạn)

2. Hạch toán nghiệp vụ mua cổ phiếu theo quyền mua của cổ đông hiện hữu

- Khi nộp tiền để mua cổ phiếu, kế toán hạch toán:

Nợ TK 359- Các khoản khác phải thu (mở TK chi tiết theo yêu cầu quản lý)

Có TK thích hợp

- Khi nhận cổ phiếu, kế toán hạch toán:

Nợ TK 14, 15, 34 - TK hiện đang theo dõi cổ phiếu tương ứng (mở TK chi tiết thích hợp)

Có TK 359- Các khoản khác phải thu (TK chi tiết đã mở)

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong hạch toán nhận cổ tức bằng cổ phiếu, được thưởng bằng cổ phiếu và hạch toán mua cổ phiếu theo quyền mua của cổ đông hiện hữu tại TCTD. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị TCTD phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Kế toán- Tài chính) để xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Các Ngân hàng (để
- Thanh tra NHNN biết);
- Lưu VP, Vụ KTTC2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN- TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4964/NHNN-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4964/NHNN-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2008
Ngày hiệu lực02/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4964/NHNN-KTTC

Lược đồ Công văn 4964/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán cổ tức bằng cổ phiếu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4964/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán cổ tức bằng cổ phiếu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4964/NHNN-KTTC
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hương
        Ngày ban hành02/06/2008
        Ngày hiệu lực02/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4964/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán cổ tức bằng cổ phiếu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4964/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán cổ tức bằng cổ phiếu

              • 02/06/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/06/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực